09-05-09

CD&V: voor of tegen maffiapraktijken ?


643096e867BRIEF: Werkgroep Morkhoven aan CD&V Herentals

Brussel, 8.8.2008

CD&V Herentals

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: klachten, petities, valse aangiften

In 2005 werd in de sociale woonwijk Koninkrijk te Morkhoven (Geelse Bouwmaatschappij) door bepaalde wijkbewoners met een petitie rondgegaan om Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem uit zijn woning te laten zetten.

Volgens de opstellers van de petitie wilde 'het merendeel van de wijkbewoners' Marcel Vervloesem die op dat moment wegens enkele klachten van minderjarigen uit de wijk in verband met zogezegde folteringen en verkrachtingen in de gevangenis was opgesloten, uit de wijk hebben.
De petitie ging overal rond maar werd door amper een 15-tal mensen ondertekend. Het betrof hier waarschijnlijk de vrienden van de personen die de petitie hadden opgemaakt.

Merkwaardig genoeg kwam deze zaak ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.
CD&V-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven die, als ik het goed gelezen heb, eigenhandig de gordijnen voor het kaarthuisje van Noorderwijk (dat zich op enkele stappen van de sociale woonwijk Koninkrijk bevindt) maakte, nam de woorden uit de petitie zelfs letterlijk over en zei dat Marcel Vervloesem erg negatief was voor het imago van Herentals en omgeving.
Zij pleitte er tevens voor om de MSN-nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen.
De Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters liet vervolgens via de lokale radio en televisie weten dat er 'wettelijke middelen' nodig waren om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te krijgen.

De initiatiefnemer van de voornoemde petitie was toevallig Victor V. die, na actief te zijn geweest bij de CD&V, naar de Herentalse Sp.a overstapte en door zijn goede banden met het Herentalse Sp.a-bestuur en burgemeester Jan Peeters, in 2005 tot OCMW-raadslid werd benoemd en in 2006 met een 200-tal stemmen tot gemeenteraadslid van Herentals werd verkozen. Hij zetelt thans in de Herentalse politieraad.

Victor V. noemde zich destijds de 'directeur-generaal' van een vereniging die zich vooral bezig hield met de sociale woningen in de wijk Koninkrijk.

Maar er is meer.
Victor V. was ook de man die in 1998 en op het moment dat de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort naar Morkhoven afzakte, de klachten tegen Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem via VTM en enkele Vlaamse dagbladen (Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws) organiseerde.

Victor V. trommelde daarvoor een aantal vriendjes uit de wijk bijéén die één voor één verklaarden dat zij 20 jaar voordien, zoals Victor V. zelf, door Marcel Vervloesem 'gefolterd en verkracht' werden.

Volgens de schriftelijke verklaring van één van de zogenaamde slachtoffers die achteraf door rechter-voorzitter Van Craen van het hof van beroep te Antwerpen een geloofwaardige getuige werd genoemd, kreeg iederéén 500 Euro voor zijn verhaal voor de pers en zijn klacht bij justitie.

De verhalen van Victor V. en zijn vriendjes werden door de Turnhoutse justitie die zich van de kinderpornozaak Zandvoort zo snel mogelijk wilde ontdoen, zonder meer geloofd en Marcel Vervloesem werd louter op basis van de voornoemde verhalen, door de Vlaamse pers gedurende 10 jaar lang als een 'kindermisbruiker' omschreven terwijl Victor V. de zaak politiek wist uit te buiten doordat hij telkens als zogenaamd slachtoffer zijn verhaal voor de pers mocht komen doen.

In 2005 besloot de Turnhoutse rechter-voorzitter F. Caers dat zowel Marcel Vervloesem als de zogenaamde slachtoffers een leugendetectortest moesten ondergaan.
Alleen Marcel Vervloesem en één der zogenaamde slachtoffer werden voor deze leugendetectortest opgeroepen.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken en -jammer genoeg voor justitie- viel de leugendetectortest eerder negatief uit voor het zogenaamde slachtoffer.

Dat bracht met zich mee dat men Marcel Vervloesem na 10 jaar tenslotte moest vrijspreken voor de klachten van Victor V. en zijn trawanten die bijna allen wegens diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, zedenfeiten, drugshandel en oplichting achter de tralies hadden gezeten.

Gelukkig vond justitie enkele minderjarigen uit Koninkrijk die wegens ondermeer een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling zaten van waaruit zij af en toe wisten te ontsnappen, bereid om Marcel Vervloesem opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' te beschuldigen.
Toevallig bleken deze minderjarigen verbonden te zijn met de Morkhovense bendeleden die onder leiding van Victor V. Marcel Vervloesem tien jaar voordien van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigden.

Justitie hield met deze feiten natuurlijk geen rekening en deed zelfs de ontlastende documenten en het kinderpornomateriaal dat door de Koning voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal was overgemaakt, uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwijnen.

De bendeleden in de wijk Koninkrijk zijn, dank zij de Herentalse politie en de Turnhoutse justitie, nog altijd actief.

Enkele weken geleden organiseerden zij opnieuw een petitie waarin zij Luc en Christel Breugelmans-Vervloesem (geen familie van Marcel Vervloesem maar wel goede kennissen) van 'lawaaihinder' beschuldigden.
Alhoewel ook deze petitie door amper een 15-tal personen die anoniem wensen te blijven (zijzelf dus) werd ondertekend , namen de wijkagent en de Geelse Bouwmaatschappij deze klachten zeer ernstig en werd er een onderzoek geopend dat vooral betrekking had op de zogenaamde lawaaioverlast terwijl er wel eens andere motieven aan de grondslag van de klachten en petitie zouden kunnen liggen.

Zo wist de Werkgroep Morkhoven te achterhalen dat de familie Breugelmans-Vervloesem er door de buurman van verdacht worden dat zij aangifte hebben gedaan van zwartwerk. Daar is echter geen sprake van en mogelijks berust die bewering op de roddels van de voornoemde bendeleden die Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, na hem van 'folteringen en verkrachtingen' te hebben beschuldigd, ook met een petitieaktie uit zijn sociale woning wilden laten zetten.

Ik reken er op dat de CD&V van Herentals een initiatief neemt om de maffiapraktijken in Morkhoven aan banden te leggen.
Dat is alleszins beter dan ze politiek te ondersteunen en de slimste criminelen in het OCMW-bestuur op te nemen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Erkenningsnummer 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com

Zoals u weet bestaan er van Victor V. een 30-tal processen-verbaals waarin sprake is van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.


http://herentals.cdenv.be/Mail_onze_communicatieverantwo.13804.0.html

-----

Dank voor uw bericht
Wij contacteren u zo spoedig mogelijk. Vriendelijke groeten!
Philippe Fonteyn
http://herentals.cdenv.be/Dank_voor_uw_bericht.16613.0.html

Foto: Mia Hermans, CD&V Herentals

14:39 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: geelse bouwmaatschappij cd v |  Facebook |

Commentaren

'Voor mensen en waarden'
Hallo beste bezoeker

Ik heet je van harte welkom op onze site. Via deze website willen wij u informeren omtrent onze werking, onze socio-politieke ideeën en u laten kennis maken met de mensen achter deze ideeën. Wie weet groeit ook bij u de politieke microbe om samen met vele enthousiaste partijleden u sociaal, maatschappelijk en politiek in te zetten.

Indien u geïnteresseerd zou zijn, aarzel niet om contact op te nemen! Graag geven wij u meer toelichting bij onze werking. CD&V moet constant vernieuwen en haar maatschappij-ideeën uitdragen, daarvoor hebben wij vele medestanders nodig. Ook u bent welkom!

Voor mensen en waarden, in sociale verbondenheid, streven naar een gemeente waar het goed is om te wonen, dat is onze basisgedachte en ons gemeentelijk vertrekpunt om aan politiek te doen. Indien deze stelling u aanspreekt, surf dan verder op onze website en leer onze partij beter kennen...


Met vriendelijke groeten,

Mia Hermans
CD&V Herentals

Website CD&V, Afdeling Herentals:

Gepost door: Yves | 09-05-09

Geen antwoord
Er kwam, buiten het automatisch berichtje, geen antwoord van de CD&V te Herentals.

Gepost door: Jan Boeykens | 09-05-09

De commentaren zijn gesloten.