09-05-09

Geelse Bouwmaatschappij en minister Keulen


Keulen.large_400048Aangetekend

Brussel, 7 augustus 2008

Minister Keulen
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbouw, Wonen en Inburgering
Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - bouwovertredingen - onterecht toewijzen van sociale woningen

Ik stel vast dat de Geelse Bouwmaatschappij sociale woningen toewijst aan mensen die daar geen recht op hebben.

Op de eerste plaats is er het geval van de genaamde H.C., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. Deze vrouw had geen recht op een sociale woning. Zij had namelijk een eigen huis in Berlaar. Door naar allerlei politici te schrijven die de Geelse Bouwmaatschappij contacteerden, wist zij een sociale woning op bovengenoemd adres te bekomen. Mvr. C kwam op het idee om -via allerlei organisaties- drie kinderen uit India enz. in haar huis te nemen wat haar 3 x kindergeld voor adoptiekinderen opleverde.
Blijkbaar was dat nog niet voldoende en organiseerde de vrouw mede een petitieaktie (die amper 15 handtekeningen opbracht) om haar buurman uit zijn woning te laten zetten.
Een duidelijker geval van corruptie kan men niet hebben. Ik vind dan ook dat de Minister tegen dergelijke zaken moet optreden.

Dan is er het geval van Mvr. L.V.D., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. Mvr. L.V.D. woont al jarenlang alleen in een woning waarin zich 4 grote slaapkamers bevinden. Deze woning is dus bedoeld om een gezin met kinderen te huisvesten en ik vraag mij af wat deze vrouw in deze woning komt te doen.
Het kan zijn dat de vrouw kinderen heeft gehad maar die zijn al jarenlang het huis uit.
Ik vind dat de Geelse Bouwmaatschappij ervoor moet zorgen dat deze vrouw een aangepaste woning krijgt.

Tenslotte is er het geval van de heer .., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. De heer .. is onderdirecteur van een bedrijf te Antwerpen en ik vraag mij af wat mensen met een hoge functie in het bedrijfsleven en een hoog inkomen in een sociale woning komen te doen. De man woont samen met een vrouw die gehandicapt zou zijn en die dus waarschijnlijk recht zal hebben op extra-invalidegeld.
Ik vraag mij af op welke basis de Geelse Bouwmaatschappij hen een sociale woning heeft toegekend en of zij de regels die voor sociale woningen gelden wel gerespecteerd heeft.
Betreft het hier misschien ook een geval van politieke beinvloeding en vriendjespolitiek ? Ook deze zaak zou dus dringend moeten onderzocht worden.

Ik vraag mij eigenlijk af hoeveel sociale woningen er door de Geelse Bouwmaatschappij op een regelmatige wijze worden toegekend.

Er zijn nog andere zaken die volledig ontoelaatbaar zijn en die de Geelse Bouwmaatschappij blijkbaar goedkeurt.

Heel wat bewoners van de sociale woningen hebben hun tuintjes namelijk volgezet met allerlei barakken, ateliers en tuinhuisjes waarvoor zij geen enkele toelating hebben gekregen.
Er werden ook alle mogelijke bijgebouwen en veranda's zonder enige bouwvergunning geplaatst. Dat maakt dat er allerlei problemen in verband met burengerucht enz. zijn ontstaan waarbij de ene buurman de andere buurman al of niet terecht beschuldigt in de hoop dat de veranda (of wat het ook moge zijn) van de andere buurman moet afgebroken worden.
De situatie is dus duidelijk uit de hand gelopen en de Geelse Bouwmaatschappij die jarenlang heeft laten begaan en die nu verplicht is om tussen te komen in geschillen, heeft soms de neiging om de mensen die met petities en klachten zwaaien te bevoordelen.
Hier moet dus dringend worden opgetreden en het wanbeleid van de Geelse Bouwmaatschappij op dit vlak moet worden aangepakt.

Het kan ook niet dat de Geelse Bouwmaatschappij bepaalde mensen op aanwijziging van wijkagent R. die er een hobby heeft van gemaakt om wijkbewoners tegen elkaar op te zetten, bevoordeelt.

Rekenende op Uw tussenkomst en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

02:04 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: geelse bouwmaatschappij keulen |  Facebook |

Commentaren

Marcel Vervloesem
De Geelse Bouwmaatschappij heeft intussen op een genadeloze wijze gevraagd om de familie Breugelmans-Vervloesem (met hun zoon en hun bedlegerige 78-jarige moeder) uit hun woning te drijven. Dat gebeurde via een procedure voor de vrederechter.

Intussen kreeg Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven (geen familie van de familie Breugelmans-Vervloesem alhoewel ze met de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem samen in dezelfde wijk wonen en Marcel Vervloesem goed kennen) voor een derde keer problemen met de Geelse Bouwmaatschappij die hem opnieuw uit zijn woning tracht te zetten.

De eerste problemen deden zich voor in 2005. De actievoerder was na nieuwe valse beschuldigingen opgepakt en in de gevangenis van Turnhout opgesloten waar hij met een hongerstaking begon. De bende aanklagers rond Marcel Vervloesem's halfbroer, kwam toen op het idee om een petitie op te starten waarin gevraagd werd om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen en de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten 'omdat de buurt dit wilde'.
Marcel Vervloesem's halfbroer zetelde toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

De petitie die beperkt bleef tot een tiental handtekeningen van de bendeleden, werd dank zij het bevriende gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven, in de Herentalse gemeenteraad besproken.
De Herentalse burgemeester, Sp.a-kamerlid Jan Peeters, had 'wel oren' naar de eisen in de petitie omdat dit 'ook het imago van Herentals en omgeving betrof' maar stelde zich voorzichtig op ten opzichte van de eis om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

Enkele maanden geleden, kort voor dat Marcel Vervloesem die toen in de gevangenis van Brugge was opgesloten een reeks zware operaties moest ondergaan, probeerde de Geelse Bouwmaatschappij hem opnieuw uit zijn woning te zetten.

En nu is het thans weer zover. De Geelse Bouwmaatschappij heeft aan de vrederechter reeds gevraagd of het mogelijk is om Marcel Vervloesem uit zijn woning te laten zetten.
Het leven van de actievoerder die volgende week wegens nieuwe zware hartproblemen in het AZ Sint-Jan te Brugge zal opgenomen worden, wordt daardoor nog eens extra door verkort. (Misschien gaat de CD&V ervan uit dat hij het best een aantal weken voor de verkiezingen kan overlijden zodat men een al te grote negatieve publiciteit rond deze zaak kan vermijden)

In het AZ Sint Jan te Brugge zal Marcel Vervloesem die, ondanks zijn hartziekte, suikerziekte, kanker en nierproblemen door het standpunt van justitieminister De Clerck (CD&V) in de 'overbevolkte' gevangenis blijft opgesloten, electroshocks krijgen omdat dit volgens de artsen 'één van de laatste mogelijkheden is om zijn leven te redden'.

Gepost door: Yves | 09-05-09

De commentaren zijn gesloten.