09-05-09

Problemen met de Geelse Bouwmaatschappij


964Brussel, 9 mei 2009

De Geelse Bouwmaatschappij vroeg enkele weken geleden aan de vrederechter of het mogelijk was om een gezin (met hun zoon en hun bedlegerige 78-jarige moeder) uit hun woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven te drijven.
De vraag kwam er na een uit de hand gelopen burenruzie die ontstond nadat een nieuwgekomen wijkbewoner dacht dat zijn dochter door de buren voor zwartwerk was aangegeven. Hij startte daarop, tesamen met enkele andere wijkbewoners, een petitie met klachten over zijn buren en gaf die door aan de wijkagent die vervolgens op een officiele manier klacht neerlegde bij de directie van de Geelse Bouwmaatschappij.
De vrederechter nam de zaak weliswaar in beraad maar dat neemt niet weg dat het gezin Breugelmans-Vervloesem en hun 78-jarige zieke moeder vandaag of morgen uit hun woning dreigen gezet te worden terwijl zij reeds 20 jaar zonder problemen in de wijk wonen.

Intussen kreeg ook Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die geen familie van de familie Breugelmans-Vervloesem is maar er goed mee overéén komt, problemen met de Geelse Bouwmaatschappij. Ook hij dreigt uit zijn woning gezet te worden.

De problemen die de actievoerder thans met de Geelse Bouwmaatschappij ondervindt, zijn echter niet nieuw. Nadat hij in 2005, na nieuwe valse beschuldigingen, door de politie was opgepakt en in de gevangenis van Turnhout was opgesloten waar hij meteen met een hongerstaking begon, kwam de bende aanklagers rond zijn halfbroer immers op het idee om een petitie op te starten waarin gevraagd werd om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen en de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten 'omdat de buurt dit wilde'.
Marcel Vervloesem's halfbroer die in dezelfde wijk woont, zetelde toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

De petitie bleef beperkt tot een tiental handtekeningen van de bendeleden. Toch wist de bende via gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven te bereiken dat haar petitie in de Herentalse gemeenteraad besproken werd.
De Herentalse burgemeester, Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei dat hij 'wel oren' had naar de eisen in de petitie omdat dit 'ook het imago van Herentals en omgeving betrof' maar stelde zich voorzichtig op ten opzichte van de eis om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.
De vrederechter ging niet akkoord met de gevraagde woninguitdrijving maar de bende aanklagers had wel bereikt dat Marcel Vervloesem in een aantal dagbladen opnieuw als 'ongewenste pedofiel' werd afgeschilderd.

Enkele maanden geleden, kort voor dat Marcel Vervloesem in het AZ Sint-Jan te Brugge een reeks zware operaties moest ondergaan, probeerde de Geelse Bouwmaatschappij hem opnieuw uit zijn woning te zetten. De kwestie die het gevolg was van Marcel Vervloesem's opsluiting in de gevangenis, kon toen worden opgelost.

De Geelse Bouwmaatschappij heeft de vrederechter nu dus opnieuw gevraagd om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten. Deze vraag komt juist op het moment dat de actievoerder, wegens nieuwe zware hartproblemen, in het AZ Sint-Jan te Brugge zal opgenomen worden. (Misschien gaat de CD&V ervan uit dat hij het best een aantal weken voor de verkiezingen kan overlijden zodat men een al te grote negatieve publiciteit rond zijn zaak kan vermijden)

In het AZ Sint Jan te Brugge zal Marcel Vervloesem die, ondanks zijn hartziekte, suikerziekte, kanker en nierproblemen door justitieminister De Clerck (CD&V) voldoende 'gezond' wordt geacht om in een overbevolkte gevangenis weg te teren, electroshocks toegediend krijgen omdat dit volgens de artsen 'één van de laatste mogelijkheden is om zijn leven te redden'.


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S

- Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.
- Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

07:18 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.