12-05-09

Geelse Bouwmaatschappij - Vlaamse Ombudsman: doofpot


964Brussel, 12 mei 2009

Vlaamse Ombudsman
Johan Meermans
Assistent-onderzoeker
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Geachte Heer Meermans,

Er zijn misschien rechtszaken lopende en daar kan u zich inderdaad niet in mengen.
Maar dat heb ik u ook niet gevraagd.

Ik vroeg u alleen om mijn klachten aangaande de illegale praktijken van de Geelse Bouwmaatschappij te onderzoeken.

De rechter zal enkel een oordeel uitspreken over het wel of niet uit de woning zetten van het gezin Breughelmans-Vervloesem en Marcel Vervloesem. Meer niet.
Hij gaat zich niet uitspreken over het woonbeleid, de wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij en het in gebreke blijven van de Vlaamse Overheid. Dat is trouwens ook zijn taak niet.

De Vlaamse overheid moet gewoon voorkomen dat bewoners van sociale woningen (en dan spreek ik niet uitsluitend over het gezin Breughelmans en Marcel Vervloesem zoals u dat doet) het slachtoffer worden van de corruptiepraktijken van sociale woonmaatschappijen.

Ik begrijp niet waarom u een doofpotpolitiek wenst te voeren omtrent deze algemene problematiek en waarom u zich verschuilt achter deze twee rechtszaken om niets te moeten doen.

Ik zal dus, tesamen met de mensen die soortgelijke klachten hebben, uitzoeken wat men kan doen als de Vlaamse Ombudsdienst dergelijke wantoestanden niet wenst te onderzoeken.

Het kan immers niet dat de slachtoffers van deze praktijken zich steeds in een gerechtelijke procedure voor de vrederechter moeten gaan verdedigen terwijl dit niet nodig zou zijn indien de Vlaamse Overheid deze corruptiepraktijken zou bestrijden en indien de Vlaamse Ombudsman zijn werk zou doen.

Hoogachtend,

Jan Boeykens


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

Commentaren

Vlaamse Ombudsman: doofpot
De heer Jan Boeykens


uw klacht van ons kenmerk datum
30 maart 2009 2009-0341-008 28 april 2009

contactpersoon telefoon e-mailadres
Erwin Janssens 02 552 41 12 erwin.janssens@vlaamsparlement.be

betreft: Uw klacht over de huisvestingsmaatschappij


Geachte heer Boeykens,

Het kabinet Keulen heeft blijkbaar pas in maart 2009 geantwoord op uw brief van augustus 2008. Dat is dan inderdaad geen redelijke antwoordtermijn. Inhoudelijk kan zij nu echter ook moeilijk anders dan verwijzen naar de lopende rechtszaak.

Zoals meegedeeld in onze brief van 1 april 2009, kunnen wij u ten gronde niet verder helpen.

Voor vragen of opmerkingen kunt u terecht bij mijn medewerker, Erwin Janssens.


Met vriendelijke groeten,

Paul Arteel,
Vlaams ombudsman


------------

Uw klacht van ons kenmerk datum
30 maart 2009 2009-0341-002 1 april 2009

contactpersoon telefoon e-mailadres
Erwin Janssens 02 552 41 12 erwin.janssens@vlaamsparlement.be

betreft: Uw klacht over de Geelse Bouwmaatschappij


Geachte heer Boeykens,

Wij hebben uw klacht met bijzondere aandacht doorgenomen. De leefbaarheid in sociale woonwijken is een kostbaar goed waarin zowel de sociale huisvestingsmaatschappij als de bewoners van de wijk moeten investeren.

Het Ombudsdecreet, waarin onze bevoegdheden zijn vastgelegd, maakt het ons echter onmogelijk om uw klacht in behandeling te nemen. Klachten over feiten waarover een rechtszaak loopt, mogen wij niet behandelen. De sociale huisvestingsmaatschappij heeft een rechtszaak aangevat om de heer en mevrouw Vervloesem – Breughelmans uit hun sociale woning te doen zetten.

Wij gaan ervan uit dat de vrederechter een grondige analyse zal maken en een passend vonnis zal vellen.


Met vriendelijke groeten,


Paul Arteel,
Vlaams ombudsman

Gepost door: Yves | 13-05-09

'Federale ombudsman enkele dagen in Amerikaanse cel'
BRUSSEL - Federaal ombudsman Pierre-Yves Monette heeft in november 2004 in de Verenigde Staten enkele dagen in de gevangenis gezeten, meldt de krant La Dernière Heure in haar zondageditie.

De ombudsman nam op 19 november het vliegtuig naar Washington. Hij zou dat op kosten van de ombudsdienst gedaan hebben, hoewel het om een privé-reis ging. In de VS weigerde de douane hem de toegang tot het grondgebied omdat hij enkel zijn dienstpaspoort bijhad. Monette zou zich daarop zo boos gemaakt hebben dat hij in de gevangenis werd opgesloten.

Dankzij de tussenkomst van de Belgische ambassadeur in Washington en een advocaat kwam hij na enkele nachten vrij, schrijft La Dernière Heure.

Monette werd onlangs door zijn adjunct, Philippe Vande Casteele, onder meer beschuldigd van schriftvervalsing, gebruik van valse stukken, illegaal gebruik van een dienstpaspoort, misbruik in de uitoefening van zijn functie, pesterijen op het werk en verduistering van overheidsgeld. Monette diende een klacht in wegens laster. De twee worden op 1 februari door de kamerfractievoorzitter gehoord.

De Standaard, zondag 30 januari 2005


Gepost door: Yves | 13-05-09

'Vlaamse ombudsman neemt ontslag'


Vlaams ombudsman neemt ontslag

29/04/2009

Paul Arteel neemt ontslag als Vlaams ombudsman. Arteel zal donderdag zijn ontslagbrief indienen in het Vlaams Parlement.

Arteel legde pas begin september van vorig jaar de eed af. Hij was na een selectieprocedure uitgekozen om Bernard Hubeau op te volgen.

Arteel kreeg een mandaat van zes jaar, maar houdt er dus na acht maanden al mee op. De reden was woensdag niet meteen duidelijk.

In een korte commentaar aan Belga zei Arteel zich te hebben bezonnen over waar hij mee bezig is en tot het besluit te zijn gekomen dat hij dat niet verder kon doen.

Curriculum

Arteel is jurist van opleiding. Na een kort verblijf aan de Gentse balie was hij als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Universiteit Gent.

Hij was medeoprichter en coördinator van de eerste Vlaamse vzw tegen Kindermishandeling ('Kind en Geweld'). Later was hij als educatief medewerker verbonden aan de Stichting Lodewijk De Raedt.

Sinds 1988 was hij stafmedewerker en sinds 1991 directeur van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid. In september 2008 werd hij dus Vlaams ombudsman.

Bron:

Gepost door: Yves | 13-05-09

'Vlaamse ombudsman neemt ontslag'
En zo te zien, zullen een aantal mensen de Vlaamse ombudsman niet missen...

-------------------------------

2 reactie(s) op "Vlaams ombudsman neemt ontslag"

Jan vanhaelen zegt (op vrijdag 1 mei 2009 09:24:54)

Vlaams Ombudsman Paul Arteel neemt ontslag na negatieve evaluatie (Belga en de kranten van vandaag 30 april 2009, zie oa De Morgen, Knack ...)

"...In de wandelgangen valt te horen dat Arteel begin deze week een zeer slechte evaluatie kreeg. Hij zou te weinig visie hebben en zijn medewerkers niet genoeg aansturen. Omdat het rapport over de hele lijn negatief was, kreeg hij het voorstel om zelf ontslag te nemen. Het bureau van het Parlement, dat het evaluatierapport maandag ontving, was van plan om Arteel gisteren de kans te geven om zich te verantwoorden, maar de ombudsman had toen al zelf zijn ontslag aangekondigd. ..." (De Morgen, 30 april 2009)

Arteel was gedurende een twintigtal jaar directeur van de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid(szorg) (VVGG). In die functie "werkte het wel"... hoe werkt de psychiatrische en de psycho-farmaceutische industrie dan zo anders dan de Vlaamse overheid?

Ik had iedereen verwittigd op 1 juli vorig jaar.

Meer info:

Jan Vanhaelen
woordvoerder Sarah Beweging

Kloosterstraat 159
1700 Dilbeek
Tel./fax 02 466 48 50

www.sarahbeweging.net
Voor meer Waarden en Welzijn!

_____

1 juli 2008

PERSMEDEDELING

Paul Arteel nieuwe Vlaamse ombudsman?

Dhr. Paul Arteel, directeur van de Vlaamse Vereniging Geestelijke Gezondheidszorg (VVGG) wordt binnenkort beloond voor zijn jarenlange trouwe dienst aan de overheid en aan de farmaceutische en de psychiatrische industrie. Hij mag, als "fin de carrière" Bernard Hubeau opvolgen als Vlaams ombudsman voor zes jaar.

Net zoals de federale overheid een zestal jaren geleden, ten tijde van Magda Aelvoet, een omstreden medisch directeur van een farmaceutische firma verkoos als voorzitter van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en het Leefmilieu, kiest de Vlaamse overheid nu voor iemand uit hetzelfde milieu.

Met dhr. Arteel mag de Vlaamse Overheid gerust zijn dat lastige of mondige burgers geen enkel gehoor, laat staan enige inzage of inspraak zullen krijgen in de soms duistere wandelgangen van ons Vlaams democratisch en economisch apparaat.
Enkele jaren geleden nog verklaarde dhr. Arteel immers in een interview met Dag Allemaal dat er bij een VVGG-klachtenlijn in verband met psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg op relatief korte termijn zowat duizend klachten binnengelopen waren," waarvan twee of drie ernstig".

We wensen de Vlaamse overheid dan ook veel succes met de voorgedragen kandidaat. We kunnen enkel vaststellen dat ook in Vlaanderen de trouw aan eigen overheid, farma en psychiatrie erg lonend is. De veiligheid van het biopsychiatrisch en farmaceutisch systeem wordt met deze verdienstelijke persoon dan ook gegarandeerd.

(meer info:)

Jan Vanhaelen
woordvoerder Sarah Beweging
Kloosterstraat 159
1700 Dilbeek
Tel./fax 02 466 48 50
Web: http://www.sarahbeweging.net

Deze persmedeling mag gerust op zo groot mogelijke schaal verspreid worden.

°°°°°°°°°°°°°°

jan-van-gent zegt (op donderdag 30 april 2009 01:25:15)

In zijn functie als directeur van de VVGG heb ik hem sedert zomer 1991 nooit kunnen betrappen op één woord waarheid of het honoreren van één gegeven woord. Over zijn kwaliteiten als Vlaams ombudsman kan ik tot zover niet oordelen.

Opgeruimd staat netjes.

Gepost door: Yves | 13-05-09

Vlaamse Ombudsman ontslagen
Dat Paul Arteel een bedenkelijke rol heeft gespeeld binnen de Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheidszorg waarin hij vooral de spreekbuis was van de farmaceutische industrie en Caritas, is mij voldoende bekend.

Het verbaasde me dan ook niet dat Arteel mij als Vlaamse Ombudsman mededeelde dat mijn klachten over de wanpraktijken binnen de Geelse Bouwmaatschappij, niet onderzocht zouden worden.
Het gevolg hiervan is dat deze wanpraktijken binnen de Geelse Bouwmaatschappij en andere Sociale Woonmaatschappijen blijven bestaan en dat mensen die een sociale woning betrekken het risico lopen om vandaag of morgen uit hun sociale woning te worden gezet.

BRIEF:

Brussel, 12 mei 2009

Vlaamse Ombudsman
Johan Meermans
Assistent-onderzoeker
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Geachte Heer Meermans,

Er zijn misschien rechtszaken lopende en daar kan u zich inderdaad niet in mengen.
Maar dat heb ik u ook niet gevraagd.

Ik vroeg u alleen om mijn klachten aangaande de illegale praktijken van de Geelse Bouwmaatschappij te onderzoeken.

De rechter zal enkel een oordeel uitspreken over het wel of niet uit de woning zetten van het gezin Breughelmans-Vervloesem en Marcel Vervloesem. Meer niet.
Hij gaat zich niet uitspreken over het woonbeleid, de wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij en het in gebreke blijven van de Vlaamse Overheid. Dat is trouwens ook zijn taak niet.

De Vlaamse overheid moet gewoon voorkomen dat bewoners van sociale woningen (en dan spreek ik niet uitsluitend over het gezin Breughelmans en Marcel Vervloesem zoals u dat doet) het slachtoffer worden van de corruptiepraktijken van sociale woonmaatschappijen.

Ik begrijp niet waarom u een doofpotpolitiek wenst te voeren omtrent deze algemene problematiek en waarom u zich verschuilt achter deze twee rechtszaken om niets te moeten doen.

Ik zal dus, tesamen met de mensen die soortgelijke klachten hebben, uitzoeken wat men kan doen als de Vlaamse Ombudsdienst dergelijke wantoestanden niet wenst te onderzoeken.

Het kan immers niet dat de slachtoffers van deze praktijken zich steeds in een gerechtelijke procedure voor de vrederechter moeten gaan verdedigen terwijl dit niet nodig zou zijn indien de Vlaamse Overheid deze corruptiepraktijken zou bestrijden en indien de Vlaamse Ombudsman zijn werk zou doen.

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Gepost door: Jan Boeykens | 13-05-09

ARCHIEF
Brussel, 30 maart 2009


Beste,

Betreft: dossier OD-2009-1113


De bijlage bevat onze reactie op uw bericht van 28 maart, over de Geelse Bouwmaatschappij.

Met vriendelijke groet,

Johan Meermans
Assistent-onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst
tel. 02 552 41 11
tel. 0800 240 50 (gratis nummer)
www.vlaamseombudsdienst.be

------------


De heer Jan Boeykens


uw klacht van ons kenmerk datum
30 maart 2009 OD-2009-1113-02 30 maart 2009

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij


Geachte heer Boeykens,

De Vlaamse ombudsdienst kan klachten onderzoeken over sociale huisvestingsmaatschappijen.

Als wij uw klacht over de Geelse Bouwmaatschappij willen onderzoeken, zouden wij wel graag beschikken over de naam en contactgegevens van de persoon namens wie u de klacht formuleert. Kunt u ons die bezorgen?

Met vriendelijke groeten,

Paul Arteel
Vlaams ombudsman

Gepost door: Yves | 14-05-09

ARCHIEF
Vlaamse Ombudsman


Brussel, 5 april 2009


Geachte Heer Meermans,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij wil 78-jarige vrouw uit woning zetten - dossier OD-2009-1113


U vroeg mij de gegevens op van de persoon (personen) namens wie ik de klacht formuleerde.

Zoals u waarschijnlijk weet, werd ik ik door de betrokken personen (mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem, geen familie van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven uit dezelfde wijk) als vertrouwenspersoon aangesteld, nam ik in die functie, tesamen met Prinses de Croÿ, deel aan verscheidene bijéénkomsten met een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij en de wijkagent. Ik schreef ook naar verschillende diensten en ministers (waaronder de ministers
Keulen en Arena).
Minister Keulen (VLD) beantwoordde mijn brieven niet, waarvoor ik tevens bij de Vlaamse ombudsdienst klacht wens neer te leggen. Minister Arena (Ecolo) stelde zich correct op.

Ik zond een kopie van mijn brief met de gegevens die ik u toezond, aan mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem.
Hebt u deze gegevens ontvangen ?

Zoals u uit mijn brief waarschijnlijk hebt kunnen vaststellen is het al de tweede zaak waarbij de Geelse Bouwmaatschappij een petitie aanwendt van enkele mensen uit de wijk waarin deze beweren dat iemand niet gewenst is door de overige 50 wijkbewoners, om iemands contract te verbreken en uit zijn woning te zetten.

Deze praktijken zijn onaanvaardbaar, zeker voor een sociale
woonmaatschappij die de mensen die de problemen veroorzaakten, op een onrechtmatige wijze een huurwoning toezegden.

Een sociale bouwmaatschappij moet zich onpartijdig opstellen in een conflict en de partijen trachten te verzoenen. Zij moet er dus niet op voorhand van uit gaan dat de éne of andere partij schuldig is aan de, door de buren, ten laste gelegde feiten.

Mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem waren akkoord om tesamen met de Geelse Bouwmaatschappij en hun nieuwe buren aan de tafel te gaan zitten en de zaken uit te praten. De nieuwe buren weigerden dit.
Daarvan bestaat zelfs een officieel schriftelijk bewijs !!

Een aantal regels werden door de Geelse Bouwmaatschappij niet gerespecteerd:
- het inkomen van de nieuwe buren (de man was een directeur binnen een Antwerps havenbedrijf en had dus, gezien zijn inkomen, geen recht op een sociale woning ).
- de nieuwe buren zijn niet van de streek afkomstig en hebben toch, via politieke vriendjespolitiek, van de Geelse Bouwmaatschappij een sociale woning verkregen (ik ken nog een geval in de wijk en zal u hiervan de bewijzen, daarmee bedoel ik de brieven aan en van politici, overmaken)
- de nieuwe buren kregen ook eerst een andere woning aangewezen binnen de wijk (die zij weigerden).
- mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem wonen al meer dan 20 jaar in de wijk en hadden geen problemen binnen de wijk, ook geen betalingsproblemen tegenover de Geelse Bouwmaatschappij.
- de nieuwe buren gingen gewoon verder op de geruchten van hun nevenbuur dat mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem verantwoordelijk waren voor het aangeven van hun dochter voor zwartwerk (op die manier is heel de ruzie, met de bedreiging om mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem uit hun huis te zullen laten zetten, met het opstellen van een anonieme petitie, enzoverder begonnen).
- de Geelse Bouwmaatschappij hield met deze gegevens geen rekening en zij nam de klachten van de nieuwe buren blindweg over.
- de wijkagent Ronny Neefs (die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters intussen van het dossier zou gehaald zijn) speelde een bijzondere rol in deze zaak en zorgde ervoor dat de petitie tot een soort officiële klacht werd verheven.
- het vermoeden bestaat nu dat de nieuwe buren het huis van mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem (en hun 78-jarige zieke en bedlegerige moeder) willen inpalmen om er hun inmiddels zwangere dochter en haar te verwachten gezinnetje in te kunnen huisvesten. Enzovoorts, enzovoorts.

In afwachting van uw antwoord en erop rekenend dat er een ernstig onderzoek wordt ingesteld dat de genoemde wanpraktijken bij de Geelse Bouwmaatschappij voorgoed onmogelijk maakt, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

Kopie aan mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem, josephine.destro (minsoc.fed.be),
Ik zend mede een kopie aan Minister Arena (ref.:
2008/MA/LL/PV/jd/145let) zodat de minister dit dossier mede kan opvolgen

Gepost door: Yves | 14-05-09

De commentaren zijn gesloten.