14-05-09

Sociaal Woonbeleid in Vlaanderen: Minister Keulen moet politieke verantwoordelijkheid opnemen


Keulen.large_400048Brussel, 13 mei 2009

In 2005 werd er vanuit de kringen van Victor V., de halfbroer-aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, een petitie tegen Marcel Vervloesem opgesteld, die slechts door een tiental kennissen van Victor V. (CD&V, nadien Sp.a) uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven werd getekend.

Zij ging, zoals de roddels over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' die via Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM in 1998 werden verspreid, opnieuw gepaard met een mediacampagne.

Doordat Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, werd de petitie door de tussenkomst van het OCMW-raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven, zelfs in de gemeenteraad van de Stad Herentals besproken.

De Herentalse Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei 'wel een oor te hebben' naar de eis in de petitie om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten 'omdat dit ook met het imago van Herentals en omstreken had te maken'.

Tegenover de eis in de petitie om de Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, stelde Jan Peeters zich iets voorzichtiger op.

Een half jaar geleden stelde men vanuit de kringen van Victor V. opnieuw een petitie op nadat men het gerucht had verspreid dat het gezin Breugelmans-Vervloesem (geen familie, wel vrienden van Marcel Vervloesem) verantwoordelijk was voor het feit dat de dochter van een nieuwe wijkbewoner voor zwartwerk werd aangegeven.
De petitie waarin over 'lawaai-overlast' werd geklaagd alhoewel die nooit door de politie werd opgemeten, werd door de wijkagent Ronny Neefs als een officiële klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd.
De Geelse Bouwmaatschappij nam de klacht onmiddellijk ernstig en zond een sociaal assistente (+ Ronny Neefs) op onderzoek uit naar het gezin Breugelmans-Vervloesem dat zich gedurende maandenlang moest verantwoorden voor allerlei klachten rond 'lawaaioverlast'.
Het gezin Breughelmans-Vervloesem werd uiteindelijk verantwoordelijk gesteld voor het feit dat de klachten bleven aanhouden en de Geelse Bouwmaatschappij richtte zich met een verzoek tot de vrederechter om het huurcontract met het gezin te kunnen opzeggen.

De heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem die ouders zijn van twee kinderen, wonen reeds meer dan 20 jaar lang in de wijk en hebben de 78-jarige zieke moeder van mevrouw Breughelmans in huis opgenomen.
Hun buurman woont nog maar een jaartje in de sociale woning die hij op een discutabele manier van de Geelse Bouwmaatschappij verworven heeft.

De Vlaamse ombudsman wil de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven omtrent het verspreiden van roddels en het opmaken van petities om mensen uit hun sociale woning te laten zetten, niet onderzoeken en beroept zich op het feit dat de Geelse Bouwmaatschappij zich in de zaak Breughelmans-Vervloesem thans met een verzoek tot de vrederechter heeft gericht.

De vrederechter kan zich echter wel uitspreken over het al dan niet buitenzetten van het gezin Breughelmans-Vervloesem en van Marcel Vervloesem maar kan geen onderzoek voeren naar de onaanvaardbare methodes die door de kringen rond Victor V. worden aangewend en door de Geelse Bouwmaatschappij blijkbaar worden goedgekeurd.

Als de vrederechter moest besluiten dat de Geelse Bouwmaatschappij geen reden heeft om de huurcontracten met het gezin Breughelmans-Vervloesem en met Marcel Vervloesem te verbreken, dan is de kans groot dat er binnenkort weer nieuwe roddels zullen verspreid worden die opnieuw door een petitie gevolgd zullen worden (die door de Geelse Bouwmaatschappij en/of de Stad Herentals dan weer opnieuw ernstig zullen genomen worden).

De pesterijen dreigen, met de steun van de Geelse Bouwmaatschappij en/of van politieke mandatarissen, eindeloos te blijven duren terwijl een sociale woonmaatschappij juist de taak heeft om voor een leefbare sfeer te zorgen binnen een sociale woonwijk.

De vzw Werkgroep Morkhoven deed tevergeefs beroep op minister Keulen (VLD) die politiek verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Vlaanderen maar ook die verwees (na een half jaar niet geäntwoord te hebben) naar de gerechtelijke procedure(s) voor de vrederechter.

Er zijn in Vlaanderen tienduizenden mensen die een sociale woning huren en het is daarom van belang dat Minister Keulen er in zijn Vlaams woonbeleid voor zorgt dat een Woningmaatschappij zich neutraal en onpartijdig opstelt bij conflicten tussen huurders van sociale woningen.

De Minister zou er ook voor moeten zorgen dat de huurders van sociale woningen beter beschermd worden in plaats dat zij het risico lopen van door hun Woonmaatschappij van de één op de andere dag op straat gezet te worden. Dit is gewoon een kwestie van woonzekerheid en een recht op wonen zonder gepest of gediscrimineerd te worden.

De minister dient zijn politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen.


ARCHIEF

Morkhovense wijk Koninkrijk is heisa rond pedojager Vervloesem beu

MORKHOVEN - In zijn wijk Koninkrijk in Morkhoven gaat Marcel Vervloesem (52) meer dan ooit over de tongen nadat hij verleden week werd aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van twee minderjarigen. De Koninkrijkers zijn het beu dat hun sociale wijk in een slecht daglicht wordt geplaatst. Toch zijn er in de wijk ook mensen die pal achter de Witte Ridder blijven staan.

De Standaard/Het Nieuwsblad, donderdag 21 april 2005

Commentaren

ARCHIEF
Brussel, 5 april 2009

Vlaams Ombudsdienst
tav de heer Johan Meermans, Assistent-onderzoeker Vlaamse Ombudsdienst
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel

Geachte Heer Meermans,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - dossier OD-2009-1113


Zoals beloofd, dien ik ik hierbij ook een klacht in wegens het
onaanvaardbare optreden van minister Keulen, waarvan waarschijnlijk ook andere burgers regelmatig het slachtoffer zullen worden.

Op 7.8.2008 richtte ik mij in deze zaak immers met een aangetekende klachtbrief tot minister Keulen waarin ik hem de zaak haarfijn uitlegde en waarin ik ondermeer sprak van mevrouw Hilde Cools, wonende Koninkrijk 62, 2200 Morkhoven, die (zoals de nieuwe buren van mevrouw en de heer Breughelmans Vervloesem) helemaal geen recht had op een
sociale woning maar die door het schrijven aan politici (de brieven zijn in mijn bezit) erin slaagde een sociale woning 'los te krijgen' bij de Geelse Bouwmaatschappij.

Minister Keulen heeft mijn brief echter nooit beantwoord.

Minister Keulen beantwoordde ook de brief niet die minister Arena hem in deze zaak toestuurde.

Een tiental dagen geleden kreeg ik dan op mijn rondschrijven over deze zaak plotseling een schrijven van de heer Marc Mahieu, Adjunct-kabinetschef (afdeling Wonen) van het Kabinet van minister Keulen, waarin deze mij droogweg antwoordde: 'Ik verneem dat de Geelse Bouwmaatschappij beslist heeft om een verzoekschrift in te dienen bij het vredegerecht met de vraag om de verbreking van de huurovereenkomst te bekomen van het gezin Vervloesem-Breugelmans.
Gezien er een gerechtelijke procedure loopt, wordt geenszins hierin tussengekomen.'

Als ik het goed begrepen heb, beantwoorden minister Keulen en zijn kabinetschef dus geen brieven in verband met wantoestanden van de sociale woningmaatschappijen zoals dit het geval is in het voornoemde dossier met de Geelse Bouwmaatschappij en wachten zij rustig het moment af dat de Geelse Bouwmaatschappij een klacht heeft ingediend
bij de vrederechter.
Het is op dat moment dat minister Keulen en zijn kabinetschef 'in actie' schieten en mededelen dat zij 'helaas niet kunnen tussenkomen in een gerechtelijke procedure'.

Daarmee geven zij het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij (waarin ook een Vlaams parlementslid zetelt) de gelegenheid om iemand uit zijn woning te laten zetten en het dossier zonder onderzoek hunnentwege af te sluiten.

Zoiets kan niet.

Ik wens bij deze dan ook klacht neer te leggen tegen de praktijken van minister Keulen en het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij die het blijkbaar op een akkoordje hebben gegooid om de zaken onderling te regelen.

Erop rekenend dat u deze klacht ernstig wil onderzoeken en u
verhindert dat, buiten mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem, ook andere burgers van deze sociale-woningbouwmaatschappij- en overheidspraktijken het slachtoffer worden, en in afwachting van uw antwoord teken ik,

Met vriendelijke groet,


Jan Boeykens
p/a Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

PS. Ik zend u deze brief ook per fax toe.
Kopie: mevrouw en de heer Breughelmans-Vervloesem en Minister Arena (ref.: 2008/MA/LL/PV/jd/145let) zodat de minister dit dossier mede kan blijven opvolgen.

Gepost door: Yves | 14-05-09

De commentaren zijn gesloten.