22-05-09

Geelse Bouwmaatschappij: geknoei met toewijzing van sociale woningen (1)


964Brussel, 14 februari 2007

De Heer Marcel Leirs
Gemeenteraadslid Herentals
Morkhovenseweg 126
2200 Noorderwijk

Geachte Heer Leirs,

In het kader van een onderzoek dat wij thans voeren inzake bepaalde praktijken rond sociale huisvesting in Morkhoven, werden wij in het bezit gesteld van een aantal dossiers.

Uit deze dossiers blijkt dat aan de genaamde mevr. H, Koninkrijk xx, 2200 Morkhoven een sociale woning werd toegewezen terwijl uit de dossierstukken blijkt dat deze vrouw niet in aanmerking kwam voor een sociale woning.
Zij woonde nog geen drie jaar in Morkhoven of Herentals (wat een vereiste is) en bovendien bleek de vrouw eigenares te zijn van een woning in Berlaar waarvan het onderste verdiep aan een bank werd verhuurd.

In de dossierstukken hebben we weergevonden dat deze vrouw meer dan goed bemiddeld was en zelfs regelingen trof om een huis te kopen.

Voor haar sociale woning had de vrouw tal van politici, waaronder u, benaderd met de vraag of men haar wilde bevoordelen in het bekomen van een sociale woning.
Ook uit de documenten van het kabinet van minister Waltniel en aan het kabinet van Zijne Majesteit de Koning blijkt dat mevr. H. de verschillende politici ertoe aanzette om haar uitzonderlijk te bevoordelen.

Mevr. H. schrijft in haar antwoord op de brief van minister Waltniel dd. 24.1.1991 het volgende: 'Het is Mr. Leirs Marcel, Morkhovenseweg, Noorderwijk die voorzitter is van het huurcomité die schreef 'Mijnheer de Minister, ik ben er zeker van dat U door voor ons in wil bemiddelen dat we de kans maken op die woning'.

Kunnen wij u van vernemen hoe het mogelijk is geweest dat mensen zoals mevr. H. een sociale woning op die manier konden bekomen terwijl er zoveel mensen zijn die jarenlang voor een sociale woning moeten wachten en die dikwijls geen dak boven het hoofd hebben ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

-------------

Brussel, 22 mei 2009

Er kwam geen antwoord op deze brief.
Kopie van deze brief wordt thans naar de Vlaamse Ombudsman en Minister Keulen (VLD) gezonden die blijkbaar niet geneigd zijn om een onderzoek naar het geknoei met sociale woningen in te laten stellen.
De in de brief genoemde Mevr. H. (wijk Koninkrijk, Morkhoven) is de buurvrouw van Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven.
In 2005 stelden enkele figuren rond Victor V., de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, een petitie op waarin geëist werd om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten en de Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen. De petitie die amper door een tiental mensen uit de buurt werd getekend, werd via het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V) binnen de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht. Burgemeester Jan Peeters (zoals Victor V. lid van het Herentalse Sp.a-bestuur) zei dat hij 'wel oren had naar de eis in de petitie omdat dit tenslotte ook het imago van Herentals en omstreken betrof' maar stelde zich iets voorzichtiger op omtrent de Nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven.

Het gezin Breughelmans-Vervloesem (geen familie, wel vrienden van Marcel Vervloesem) uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, werd er onlangs door hun nieuwe buurman, een directeur of ex-directeur van een bouwfirma die aan een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij wist te geraken, van beschuldigd dat zij 'verantwoordelijk was voor het feit dat zijn dochter was aangegeven voor zwartwerk' (wat een valse beschuldiging bleek te zijn). Kort daarop werden zij door een petitie die amper door een tiental mensen uit de wijk werd getekend (voor een deel door dezelfde mensen als van de petitie tegen Marcel Vervloesem) van 'lawaai-overlast' beschuldigd. De petitie werd via de plaatselijke wijkagent Ronny Neefs als officiële klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij overgemaakt terwijl de politie zelfs geen metingen had verricht. De Geelse Bouwmaatschappij stuurde daarop een sociaal assistente die vergezeld was van de voornoemde wijkagent, op onderzoek uit naar het gezin Breughelmans-Vervloesem. De sociaal assistente stelde de buurman voor om 'samen rond de tafel te gaan zitten', wat deze weigerde. Deze stapte wel naar de vrederechter om zijn gelijk te kunnen halen.
Maandenlang werd het leven van het gezin en hun zieke 78-jarige moeder door klachten over 'lawaai-overlast' en sociale onderzoeken onmogelijk gemaakt. Met de ware achtergronden van deze kwestie werd geen rekening gehouden. Tenslotte besloot de directie van de Geelse Bouwmaatschappij dat er 'geen oplossing mogelijk was'. Zij stelde het gezin Breughelmans-Vervloesem hiervoor verantwoordelijk.
Enkele weken geleden vroeg de Geelse Bouwmaatschappij aan de vrederechter of het mogelijk was om het huurcontract met het gezin Breughelmans-Vervloesem te verbreken. De vrederechter was echter niet happig om op dit verzoek in te gaan. De behandeling van de zaak werd uitgesteld.
De vraag is nu wat de Vlaamse Overheid gaat ondernemen om het geknoei met de toewijzingen van sociale woningen, een halt toe te roepen en hoe zij tegen regelrechte maffiapraktijken waarbij gebruik wordt gemaakt van roddels, verdachtmakingen, petities, politieke mandatarissen en wijkagenten, gaat optreden.

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

17:53 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: sociale woningen geknoei corruptie |  Facebook |

Commentaren

Te hoge inkomens in sociale huurwoningen Utrecht
Utrecht, 22 mei 2009. De sociale huurwoningen in Utrecht worden voor 49 procent bewoond door mensen met een te hoog inkomen. Mensen met een inkomen lager dan modaal vinden hierdoor lastig een huis, zo staat in de Woonvisie van de gemeente Utrecht, een visie op de woningmarkt voor de komende tien jaar. De gemeentewoordvoerster bevestigt vrijdag een bericht hierover in de Volkskrant.

De wachttijd voor een sociale huurwoning is opgelopen tot ruim acht jaar. Mensen met een modaal inkomen hebben echter ook geen alternatief, zo stelt wethouder Harrie Bosch van Wonen. Er zijn in Utrecht weinig duurdere huurwoningen en koopwoningen zijn voor veel mensen onbetaalbaar.

De scheve verhoudingen in de huursector moeten worden aangepakt door meer binnenstedelijke nieuwbouw en betere doorstroming, zo staat in de Woonvisie. Bosch pleit er tevens voor dat er een inkomensgrens wordt ingevoerd voor het inschrijven op sociale huurwoningen.


http://www.nrc.nl/binnenland/article2249062.ece/Te_hoge_inkomens_in_sociale_huurwoningen_Utrecht

Gepost door: Yves | 23-05-09

De commentaren zijn gesloten.