04-08-09

Geelse Bouwmaatschappij: geknoei met toewijzing van sociale woningen (3)


964Wie klachten heeft over politie en justitie, kan zich beter tot burgerinitiatieven richten in plaats van officiële instanties aan te schrijven die door allerlei politieke manipulaties de klachten toch niet ernstig onderzoeken en behandelen.

------------

Brussel, 4.8.2009

Beste Stefaan,

Ik zie dat je naar Victor Vervloesem hebt geschreven omdat je problemen hebt gehad met de politie Neteland (Herentals) en omdat Victor Vervloesem tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd verkozen.

Bestaat er geen officieel adres van Victor Vervloesem als 'Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie' van Herentals ?

Ik zou hem namelijk ook willen schrijven onder: Victor Vervloesem, Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie, Straat...., nummer ...., 2200 Herentals.

Ik stel mij namelijk heel wat vragen over de Politie Neteland die ondermeer betrokken was bij de klachten tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging.

Zoals je weet, besloot de Turnhoutse rechter F. Caers in 2005 dat zowel Marcel Vervloesem als zijn aanklagers uit 1998 (waaronder 'organisator' en halfbroer Victor Vervloesem) aan een leugendetectortest moesten onderworpen worden.
De leugendetectortest wees uit dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken.
Slechts 1 van de aanklagers werd voor de leugendetectortest (die hij ter plaatse gearriveerd met veel geroep weigerde) opgeroepen omdat de Turnhoutse openbare aanklager Peter Vander Flaas, de leugendetectortest 'onnodig' vond.
Rechter Caers besloot zich daarbij neer te leggen omdat hij als voorzitter van de correctionele rechtbank van Turnhout niets te zeggen heeft en Marcel Vervloesem ten allen koste veroordeeld moest worden.

Kort nadien werd Marcel Vervloesem (zoals in 1998 gebeurde) opnieuw aangeklaagd voor 'folteringen en verkrachtingen'. Dit gebeurde door drie jongeren uit de buurt die goede contacten onderhielden met de vroegere aanklagers van Marcel Vervloesem in de wijk die grotendeels tot de 'bende van Rosse Gie' behoorden
De minderjarigen waren, zoals de leden van de 'bende van Rosse Gie', opgepakt voor drugshandel, diefstallen, inbraken en een gewapende roofoverval en zaten in een gesloten instelling van waaruit zij af en toe zonder problemen konden wegvluchten.

Zoals bij Victor Vervloesem in 1998, kwam hun verhaal over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' in de Vlaamse pers terecht.
Marcel Vervloesem werd onmiddellijk als een 'onverbeterlijke recidivist' en 'zelfbenoemde kinderpornojager die een laffe stroper was', omschreven.
Hij werd door de politie van Neteland met veel machtsvertoon opgepakt (twee politiecombi's) en voor de ogen van zijn huilende dochter en kleinkinderen naar de gevangenis van Turnhout afgevoerd alwaar hij onmiddellijk met een hongerstaking startte die een maand lang zou duren.
Op de tiende dag van zijn hongerstaking werd er door de vriendin van Victor Vervloesem (allebei wonende in dezelfde wijk als Marcel Vervloesem) plotseling een petitie in de wijk georganiseerd waarbij de uithuiszetting van Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij en de verwijdering van de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geeist.
De zaak kwam, zoals gewoonlijk, in de Vlaamse pers terecht die ze wederom op een éénzijdige en criminaliserende manier belichtte.
Via het OCMW-raadslid Marleen Diels uit Morkhoven (CD&V), werden de eisen uit de petitie die amper door een tiental personen uit de omgeving van Victor Vervloesem werd getekend, in de Herentalse gemeenteraad besproken waar dat burgemeester Jan Peeters (evenals Victor Vervloesem lid van het Sp.a-bestuur te Herentals, als burgemeester aan het hoofd staande van de Herentalse politie) zei dat hij 'wel oren had naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.
Dit was natuurlijk mooi meegenomen voor Victor Vervloesem want zijn halfbroer Marcel Vervloesem werd daarmede in de Vlaamse pers wederom als 'kindermisbruiker' bestempeld terwijl het onderzoek naar zijn schuld of onschuld nog niet afgesloten was en het vonnis nog niet uitgesproken was.

De vrederechter besliste dat de uithuiszetting van Marcel Vervloesem niet moest doorgaan en zal misschien wel geweten hebben dat Victor Vervloesem als Sp.a-bestuurslid ook in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.

Het hof van beroep te Antwerpen sprak Marcel Vervloesem (nadat hij door de Vlaamse pers jarenlang als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal werd genageld) uiteindelijk vrij voor de klachten van Victor Vervloesem en zijn kornuiten maar achtte hem schuldig aan de drie nieuwe beschuldigingen uit 2005. De openbare aanklager Marc Tack vond immers dat de kinderpornozaak Zandvoort (met de 90.000 foto's van gefolterde en misbruikte kinderen en baby's) 'enkel een luchtbel was gebleken' en vond dat de bamboestokjes die ten huize van Marcel Vervloesem werden gevonden en die nooit op DNA-sporen werden onderzocht, een 'overtuigend bewijs waren voor de folteringen en verkrachtingen van deze laffe kindermisbruiker'.

Over de drie nieuwe klachten die in 2005 tegen Marcel Vervloesem werden ingediend, wil ik nog het volgende kwijt:
Eén van de minderjarigen, de genaamde Nick C., had maanden voordien een klacht ingediend wegens sexueel misbruik door ... Victor Vervloesem die zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarigen en jongetjes op zijn naam heeft staan.
De politie Neteland stelde een proces-verbaal op van de verklaring van Nick N. Enkele maanden nadien werd Nick N. door de politie Neteland van de school gehaald en gedurende acht uren ondervraagd. Daarbij werd gesuggereerd dat hij 'waarschijnlijk het slachtoffer was van Marcel Vervloesem'.
De verklaring van Nick C. werd gewijzigd en de lokale kranten schreven dat een 'onafhankelijke verklaring de twee andere aanklachten tegen Marcel Vervloesem bevestigden'.
Ik diende hiervoor meermaals een klacht in bij het Comité P, het parlementair orgaan dat de werking van de politiediensten zou moeten controleren, maar mijn klacht werd om één of andere reden 'niet ontvankelijk verklaart' of zoiets. Wie een aantal artikels over het reilen en zeilen binnen het Comité P heeft gelezen, zal wel weten dat er heel wat politiek geschuifel is binnen dit zogezegde onafhankelijke controleorgaan.

Ik schreef onlangs ook naar het Comité P in verband met de uithuiszetting van het gezin Brueghelmans-Vervloesem (geen familie van Marcel en Victor Vervloesem, wel vrienden van Marcel Vervloesem) door de Geelse Bouwmaatschappij.
Ik stelde me namelijk vragen over de petitie die daarbij opnieuw door de vriendin van Victor Vervloesem en enkele wijkbewoners was opgesteld en door een bevriende wijkagent aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij was bezorgd.
Van Luc Smeyers, Hoofdcommissaris van de politie Neteland, kreeg ik als antwoord dat mijn klacht onderzocht was geweest maar dat er geen reden was om de goede werking van de politie te betwisten
Ik vroeg Smeyers daarop van wie hij de toelating had gekregen om het onderzoek van de Comité P te voeren waarop deze mij antwoordde dat dit gebruikelijk was als de diensten van het Comité P overbelast waren.

Ik stel me ook vragen over de recente uithuiszetting van Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij die natuurlijk herinneringen oproept aan de petitie met de eisen tot uithuiszetting van Marcel Vervloesem die in 2005 vanuit de kringen rond Victor Vervloesem werd georganiseerd.

Voor de uithuiszetting van het gezin Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige bedlegerige moeder, schreef ik naar Minister Keulen (VLD) en de Vlaamse Ombudsman.
Ik stelde het organiseren van petities om bewoners van sociale woningen uit hun huizen te drijven, in vraag en vroeg ook waarom directeurs van bouwondernemingen en eigenaars van huizen, via politieke vrienden, in aanmerking kwamen voor een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij.
Minister Keulen en de Vlaamse ombudsman schenen de Vlaamse Wooncode slechts bijzaak te vinden en antwoordden me dat men 'niet kon tussenkomen in lopende rechtszaken' terwijl mijn klacht bij Minister Keulen van 5 maanden voordien dateerde.

Als commentaar op 'Victor Vervloesem' (http://klachten-over-justitie.skynetblogs.be)

Wordt vervolgd.

FOTO

Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.

Commentaren

archief
8/05/2008

Bouwmaatschappij heeft nieuwe voorzitter
GEEL - Wim Stynen geeft de voorzittersfakkel van de Geelse Bouwmaatschappij door aan Jos Sannen. Stynen zit al sinds 1954 in de raad van bestuur en was sinds 1981 voorzitter. Tijdens zijn voorzitterschap werden meer dan 800 woningen uit de grond gestampt.

Hij wordt nu opgevolgd door Jos Sannen, die sinds 2001 bestuurder is van GBM. Als schepen van de stad Geel heeft hij onder meer als bevoegdheden Ruimtelijke Ordening en Milieu. Sannen werd unaniem verkozen. (mto)

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=kf1rn2d5_3

Gepost door: YVES | 04-08-09

informatie
Nummer: 115/5
Naam: Geelse Bouwmaatschappij
Directeur: Mevrouw Susie De Vocht
Voorzitter: De heer Jos Sannen
Straat: Kameinestraat 3
Postcode: 2440 Gemeente: Geel
Telefoon: 014/58.01.55 Fax: 014/58.11.18
Wooneenheden: 1828.00000000000
Email: info@geelsebouwmij.woonnet.be
Website: http://www.geelse-bouwmaatschappij.be


http://www.vvh.be/LedenDetail.aspx?SHMID=9&ContentMenuId=7


Gepost door: YVES | 04-08-09

informatie Molse Bouwmaatschappij is actiefst in de Kempen
vrijdag 12 december 2008Auteur: De Molse Bouwmaatschappij is met de bouw en de afwerking van meer dan zestig woningen in 2008 het actiefst in de Kempen. De Turnhoutse maatschappij voor Huisvesting beheert elf gemeenten en heeft dit jaar geen enkele sociale woning in gebruik genomen. Volgend jaar staan er wel 26 woningen op het programma. De Geelse Bouwmaatschappij is ook niet zo actief. Dit jaar werden in de acht gemeenten slechts 19 woningen gebouwd. In 2009 staan er wel grote projecten op het programma. Er wordt gestart met de bouw van 28 woningen in Geel en een aantal nieuwbouwprojecten. Er zullen ook heel wat woningen worden gerenoveerd zoals 't Velleken in Geel. De appartementsblokken van de Dreihoek zullen stapsgewijs tegen de vlakte gaan en worden vervangen door nieuwe woningen. De eerste blok zal in 2010 worden afgebroken. De 28 gezinnen krijgen een voorlopige woning. (vgd)

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=3p23u5ha

Gepost door: YVES | 04-08-09

informatie Geelse Bouwmaatschappij CV

Naam Voornaam Functie Bezoldigd Periode

Bollen Ivo Bestuurder Ja -
Dries Daniella Bestuurder Ja -
Engelen Jos Bestuurder Ja -
Hermans Emiel Bestuurder Ja -
Hermans Emiel Lid van het directiecomité Ja -
Nysmans Eric Bestuurder Ja 01/11/2005 tot 31/12/2005
Rijmen Maria Bestuurder Ja -
Sannen Jozef Bestuurder Ja -
Sannen Jozef Lid van het directiecomité Ja -
Van Nuffel Roger Lid van het directiecomité Ja -
Verbraecken Henricus Lid van het directiecomité Ja -
Wauters Jozef Bestuurder Ja -

-----------------------------------

Ivo Bollen

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Geel (stad) OCMW-voorzitter Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Autonoom gemeentebedrijf AGB Bestuurder Neen -
Beschut Wonen Kempen Bestuurder Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Sociaal Verhuurkantoor SVK Zuiderkempen Voorzitter Neen -
Welzijnszorg Kempen Voorzitter Ja -
Algemeen Ziekenhuis AZ Sint Dimpna Geel Bestuurder Ja -
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Kempen Bestuurder Neen -
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Noorderkempen Bestuurder Neen -
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuiderkempen Bestuurder Neen -
De Sprong vzw Bestuurder Neen -
Bruegelianen VZW Bestuurder Neen -
Kringwinkel Zuiderkempen VZW Bestuurder Neen -
KWB Sint Dimpna Wijkmeester Neen -
Parochielokalen Sint Dimpna Voorzitter Neen -
Veloclub Sint Dimpna Voorzitter Neen
_______

Daniella Dries

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Provincie Antwerpen Provincieraadslid Ja -
Geel (stad) OCMW raadslid Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Molse bouwmaatschappij Bestuurder Ja -
Provinciale Materialenbank Bestuurder Neen -
PWA Bestuurder Neen -
Vredescentrum Antwerpen Bestuurder Neen -
Vrije Welzijns- en Gehandicaptenwerking Bestuurder Neen -
VLD (plaatselijke afdeling) Bestuurder Neen -
Innotek Geel vzw Bestuurder Ja -
Innotek Geel vzw Lid van het directiecomité Ja -
Roemenië-comité Geel vzw Bestuurder Neen -
Bediende Ja -
Maatschappelijk assistente Ja -
Wonen VZW Bestuurder Neen -
_______

Jos Engelen

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Meerhout (Gemeente) Schepen Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Kleine Landeigendom Huisvestingsmaatschappij Bestuurder Ja -
Politiezone Geel/Laakdal/Meerhout Lid van de politieraad Ja -
Ziekenzorg Meerhout-Berg Secretaris Neen -
ACW (plaatselijke afdeling) Kernlid Neen -
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Neen -
Bediende Ja
______

Emiel Hermans

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Kasterlee (Gemeente) Schepen Ja -
Ark van Noë Bestuurder Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja -
Heemkundige Kring KLT VZW Bestuurder Neen -
Kempische Heerd N.V. Bestuurder Ja -
ACW Kasterlee Bestuurder Neen -
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Neen -
Gezinsbond Lichtaart Bestuurder Neen -
Leraar Ja -
KWB Lichtaart Bestuurder Neen
_______

Eric Nysmans

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Laakdal (Gemeente) OCMW-voorzitter Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja 01/11/2005 tot 31/12/2005
Zonnige Kempen Bestuurder Ja -
CD&V Plaatselijke afdeling Bestuurder Neen -
CAW Bestuurder Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
CD&V Provinciaal Bestuurder Neen -
KINK Bestuurder Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
KWB Bestuurder Neen -
OVO Bestuurder Ja -
SIT Secretaris Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
SVK Secretaris Neen 01/06/2005 tot 31/12/2005
_______

Maria Rijmen

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Grobbendonk (Gemeente) Gemeenteraadslid Ja -
Grobbendonk (Gemeente) OCMW raadslid Ja -
IVEKA Bestuurder Ja -
TELEKEMPO Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
OCMW Vast bureau Lid Ja -
VLD Bestuurder Neen -
OCMW Overlegcomité Lid Ja -
_______

Jozef Sannen

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Geel (stad) Schepen Ja -
IOK Afvalbeheer Bestuurder Ja -
IOK Afvalbeheer Lid van het directiecomité Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
IOK Dienst Lid van het directiecomité Ja -
Bosgroep Zuiderkempen Bestuurder Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja -
Landelijke Gilde Geel Bestuurder Neen -
Janssen Pharmaceutica nv Lid van het overlegcomité Neen - Stafmedewerker Ja -
BP Chembel nv Lid van het overlegcomité Neen -
IOK Afvalbeheer Lid van het overlegcomité Neen
_______

Roger Van Nuffel

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Herentals (Stad) Schepen Ja -
IKA Bestuurder Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja
_______

Henricus Verbraecken

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Westerlo (Gemeente) Schepen Ja -
Geelse Bouwmaatschappij CV Lid van het directiecomité Ja
_______

Jozef Wauters

Organisatie Functie Bezoldigd Periode
Hulshout (Gemeente) Schepen Ja -
IOK Afvalbeheer Bestuurder Ja -
IOK Dienst Bestuurder Ja -
Gemeentelijke Toegankelijkheidscommissie Hulshout Voorzitter Neen -
Geelse Bouwmaatschappij CV Bestuurder Ja -
Lokale Kinderopvang Hulshout Voorzitter Neen -
Lokale Werkwinkel Herselt, Hulshout, Westerlo Voorzitter Forum Neen -
PWA Hulshout Bestuurslid Neen -
Scholengemeenschap De Nete Voorzitter Neen


http://www.politics.be/organisatie/geelse-bouwmaatschappij-cv/

Gepost door: YVES | 04-08-09

De commentaren zijn gesloten.