16-09-09

Geelse Bouwmaatschappij zet actievoerder Marcel Vervloesem uit zijn woning

5 februari 2009

Verreyt Gert
Vaartstraat 72
2440 - Geel

Geachte Heer Verreyt,

Betreft: Marcel Vervloesem - Geelse Bouwmaatschappij


Van Wendy en Marcel Vervloesem vernam ik dat u Pro Deo advocaat bent
in de zaak rond de Geelse Bouwmaatschappij die van Marcel Vervloesem's
opsluiting in de gevangenis gebruik wil maken om hem uit zijn sociale
woning te zetten.

In 2005 was er ook al een georchestreerde actie om Marcel Vervloesem
uit zijn sociale woning te verdrijven.
Toen Marcel Vervloesem na nieuwe beschuldigingen over zogezegde
'folteringen en verkrachtingen' in de gevangenis van Turnhout werd
opgesloten, werd er vanuit de kringen van zijn halfbroer Victor Vervloesem die de
klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen in 1998 organiseerde,
een petitie in de wijk opgestart waarin geeist werd dat Marcel Vervloesem uit
zijn sociale woning zou gezet worden.
Alhoewel de petitie maar door een 13-tal mensen getekend werd, werd deze zaak via een het Herentalse CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven, in de gemeenteraad van Herentals ter sprake gebracht. 

Victor Vervloesem zetelde destijds in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij. 

Noch Marcel Vervloesem, noch de Werkgroep Morkhoven, kunnen akkoord
gaan met deze praktijken.

Als ik het goed begrepen heb, zou de laatste maand huur voor de woning
van Marcel Vervloesem, Koninkrijk 61, 2200 Morkhoven, nog niet betaald
geweest zijn.

Kan u mij het rekeningnummer van de Geelse Bouwmaatschappij en het
dossiernummer in deze zaak doorgeven, zodat wij deze schuld kunnen
vereffenen ?
Dan kan men meer spreken van een 'huurachterstand' om Marcel Vervloesem uit zijn woning te drijven.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be


22 juli 2009

Gert VERREYT
Advocaat
Vaartstraat 72
2440  GEEL

Geachte heer Verreyt,
 
Bedankt voor uw wel zeer laattijdig antwoord.
 
Ik bespreek deze zaak met de vzw-leden alhoewel ik vernomen heb dat de Geelse Bouwmaatschappij reeds heeft beslist om de heer Vervloesem uit zijn huis te zetten en de inhoud van het huis dus in een container te laden om het te verkopen en te vernietigen.
 
Ik vernam ook dat de Geelse Bouwmaatschappij het huis zou gaan toewijzen aan een vrouw uit de kringen van Marcel's halfbroer-aanklager Victor Vervloesem. De vrouw zette destijds een petitie op om Marcel Vervloesem uit zijn huis te laten zetten en de website van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te laten halen.
 
Via het Morkhovense CD&V-raadslid Marleen Diels, werd de petitie die door een indrukwekkkend aantal mensen werd getekend (10 in totaal), in de Herentalse gemeenteraad besproken. 
Burgemeester Jan Peeters, die zoals Victor Vervloesem (die in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde), deel uitmaakt van het Sp.a bestuur te Herentals, zei 'wel oren te hebben naar de gestelde eisen omdat dit ook het imago van Herentals en omstreken betrof'.
 
Dit bewijst nog maar eens dat de hele zaak waardoor Marcel Vervloesem in de gevangenis geraakte en zijn huur niet meer kon betalen, vanaf den beginne reeds een politiek opgezet spel was van corrupte politici die zelf zedenfeiten (in het bijzonder met kinderen en minderjarigen) op hun naam hebben staan.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

 


22 juli 2009

Gert VERREYT
Advocaat
Vaartstraat 72
2440  GEEL

Geachte Heer Verreyt,
 
 
Nogmaals bedankt voor uw antwoord op mijn schrijven van 5.2.2009 dat samenvalt met de beslissing van de Geelse Bouwmaatschappij om Marcel Vervloesem, onafgezien de rechterlijke uitspraak, toch uit zijn huis te drijven.
 
Mag ik U verzoeken om mijn schrijven van 5.2.2009 en ook mijn antwoordbrieven, aan het gerechtelijk dossier toe te voegen zodat de rechter met de corruptiepraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij (waarvoor ik een klacht indiende bij Minister Keulen, de federale ombudsman enz.) voldoende rekening kan houden.
Want het gaat hier niet alleen om betalingen maar ook om regelrechte corruptiepraktijken bij de Geelse Bouwmaatschappij waarvan de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem (geen familie van Marcel Vervloesem), reeds meer dan 20 jaar lang wonende in een woning van de Geelse Bouwmaatschappij in dezelfde wijk, ook het slachtoffer werden.
Op een bepaald moment kregen de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem een ruzie met een nieuwe gebuur, directeur van een bouwmaatschappij, die om één of andere reden een sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij kreeg toegewezen en die naar het schijnt zijn woning zelf mocht kiezen omdat hij met de hem toegewezen sociale woning niet tevreden was.
Direct nadien werd er in de wijk een petitie georganiseerd met klachten over zogenaamde lawaaihinder door de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem.
De petitie belandde via de wijkagent bij het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zodat de petitie het statuur van een officiële klacht kreeg.
De Geelse Bouwmaatschappij liet daarop onmiddellijk een onderzoek instellen naar lawaaihinder.  Daarbij werden er nooit vaststellingen van geluidsoverlast gedaan.  Men baseerde zich louter op de beschuldigingen die in de petitie werden geuit. 
De Geelse Bouwmaatschappij bood op een bepaald moment aan om met de buren 'rond de tafel te gaan zitten', wat de buren weigerden.
De zaak bleef maandenlang aanslepen, kwam voor de vrederechter en tenslotte kwam puntje bij paaltje. De buren (die een dochter hebben) wilden namelijk dat de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem en hun 78-jarige zieke moeder uit hun huis zouden worden gezet.
Het was tenslotte de Geelse Bouwmaatschappij die het verzoek om de huisuitdrijving indiende zogenaamd 'omdat de heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem toch niet van goede wil bleken te zijn en het conflict niet opgelost geraakte'.

Een ander dossier betreft een gebuur van Marcel Vervloesem die eigenares was van een woning in een andere gemeente en via het schrijven naar allerlei politici (de brieven zijn in het bezit van de vzw Werkgroep Morkhoven) tenslotte een sociale woning kreeg toegewezen in de wijk Koninkrijk.
De vrouw gebruikte die sociale woning ondermeer om haar adoptiekinderen (verkregen via de gekende katholieke adoptieorganisaties) die haar een extra inkomen verschaften, in te huisvesten.

De wijze waarop sociale woonmaatschappijen mensen uit hun woning drijft en woningen aan mensen toekent, zal eerstdaags het onderwerp zijn van een parlementaire vraag die terzake aan Minister Keulen zal worden gesteld.  In Vlaanderen bestaat er namelijk een wooncode waarmee geen rekening wordt gehouden en waar, in geval van overtreding, de inspectie niet optreedt.
Dat leidt tot bovengenoemde maffiapraktijken waarbij huurders van Sociale Woningen via petities, bevriende politici of wijkagenten en contacten met de directie van de Sociale Woonmaatschappijen uit hun huizen worden gedreven.
De parlementaire vraag is noodzakelijk omdat Minister Keulen (VLD) deze corruptiepraktijken toelaat en zelfs bevordert.

In de hoop dat U mijn brieven vooralsnog aan het gerechtelijk dossier wil toevoegen en de gegevens ervan op de komende rechtszitting ter sprake wil brengen, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu
issakaba@skynet.be


http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

Kopie: Mter Raf Jespers, Marcel en Wendy Vervloesem,


27 juli 2009

Gert VERREYT
Advocaat
Vaartstraat 72
2440  GEEL

Geachte Heer Verreyt,

Mag ik weten over welke maanden deze huurachterstand zou gaan en hoeveel de maandelijkse huur bedraagt ?
 
Waarom zouden de heer Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven betalen als de Geelse Bouwmaatschappij haar beslissing om de heer Vervloesem uit zijn huis te zetten, zonder de definitieve uitspraak van de rechter af te wachten, reeds genomen heeft ?
 
De heer Vervloesem zei me ook dat het om de leegstand van het huis zou gaan.
 
U zou van Wendy Vervloesem intussen ook de sleutels van het ontruimde huis ontvangen hebben, heb ik vernomen ?
 
Waarom antwoordt u niet op mijn verzoek om mijn aan u gestuurde brieven aan het gerechtelijk dossier in deze zaak toe te voegen ?
 
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,

hoogachtend,


Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven29 juli 2009

Gert VERREYT
Advocaat
Vaartstraat 72
2440  GEEL

Van: Wendy Vervloesem
Verzonden: woensdag 29 juli 2009 19:02
Aan: advocaat Verreyt

Onderwerp: vervloesem marcel
 
 
Geachte Heer,
 
Na verscheidene keren U telefonisch te proberen te bereiken, probeer ik het nu via e-mail.
Het betreft de geelse bouwmaatschappij.
Na overhandiging van de sleutels op uw kantoor op 22/07/2009, kreeg mijn vader een brief van gerechtsdeurwaarder Dirk Wilms dat op maandag drie augustus aanstaande zal overgegaan worden tot de ontruiming van het huurpand.
Gisteren kreeg mijn vader weer een brief van dezelfde gerechtsdeurwaarder waarin vermeld staat dat de opdrachtgever de geelse bouwmaatschappij niet tot huisuitdrijving doorgaat. We willen nu wel eens weten wat er nu precies gaat gebeuren. Ik zal je hierbij de gegevens doorgeven van Dhr. Wilms.

De commentaren zijn gesloten.