27-02-11

Problemen met Geelse Huisvesting leiden tot zelfmoordpoging (2)

Geelse huisvesting, Neteland, nieuws, poging, problemen, zelfmoord

Inzake de eis om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, zei burgemeester Jan Peeters (Sp.a) dat hij dit ‘door de juridische dienst van de gemeente zou laten bestuderen’.

Victor V., de man die de klachten wegens ‘misbruik’ en ‘folteringen’ tegen Marcel Vervloesem organiseerde, zetelt al jarenlang in het Sp.a-bestuur van Herentals. Hij zetelt ook al jarenlang in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

Een paar jaren geleden nam hij deel aan de verkiezingen en kreeg een 100-tal stemmen op zijn naam. Hij werd aangesteld tot gemeenteraadslid en benoemd tot voorzitter van de Herentalse Commissie ‘Veiligheid en Politie’. Hij vertegenwoordigt de Stad Herentals nu ook in een paar intercommunales.

Voor zijn aanstelling tot gemeenteraadslid met de benoemingen die erop volgden, zetelde hij dank zij het Herentalse Sp.a-bestuur in het bestuur van het OCMW te Herentals. Regelmatig gaf hij in de lokale weekbladen zoals Het Nieuwsblad (editie Herentals) zijn mening over de door hem aangeklaagde ‘zelfverklaarde pedojager Marcel Vervloesem’.

Victor V. die een paar jaren geleden met een andere man in het huweijk getreden is, heeft zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes op zijn naam staan. De feiten die in de PV’s vermeld staan, werden nooit onderzocht.

Ik schreef over de 30 PV’s van Victor V. herhaaldelijk naar procureur-generaal Christine Dekkers van het Hof van Beroep te Antwerpen (die thans op pensioen is) en de opéénvolgende ministers van Justitie, waaronder Stefaan De Clerck.   Mijn brieven bleven onbeantwoord.

Om te besluiten: Tijdens zijn verhoor in 2001 met de diensten van procureur Bourlet (zaak Dutroux), wees Marcel Vervloesem naar de kindermisbruiken te Amsterdam.  Hij gaf daarbij de namen van misbruikers en kinderkribben door.  Bourlet stuurde deze informatie echter naar de correctionele rechtbank van Turnhout die besloot om Marcel Vervloesem ook te vervolgen voor het ‘bezit van kinderporno’.   De informatie verdween in het strafdossier van Marcel Vervloesem.

Enkele weken geleden werd bekend dat er een 60-tal peuters in kinderkribben te Amsterdam verkracht en sexueel misbruikt werden.   Dat kindermisbruik had voorkomen kunnen worden indien de Belgische Justitie haar werk had gedaan en de Belgische autoriteiten niet al hun energie hadden gebruikt om, tesamen met de pers die thans moord en brand schreeuwt over het sexueel misbruik binnen de Kerk, de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) in de doofpot te stoppen.

Christel Breughelmans, ex-medewerkster van de vzw Werkgroep Morkhoven en wonende in de wijk Koninkrijk te Morkhoven die gisterennacht zelfmoord wilde plegen omdat ze door de Geelse Bouwmaatschappij met haar gezin en 80-jarige zieke moeder (na 3 jaar pesterijen) uit haar huis wordt gezet, ligt momenteel op de intensieve afdeling van het ziekenhuis te Herentals waar dat zij gereanimeerd werd.  Zij is terug bij bewustzijn. Men kan haar dus binnen enkele dagen gaan bezoeken.

AZ Sint-Elisabeth, Nederrij 133, 2200 Herentals /onthaal@azherentals.be / Opnamedienst: 014/ 24 61 16, 014/24 61 11, fax. 014/24 61 26 / Openingsuren onthaal: maandag t/m zondag van 7.00 u tot 21.00 u.

Afbeelding: De Stad Herentals verspreidt momenteel een Vragenlijst communicatiebeleid stadsbestuur | Herentals.  Is de vragenlijst enkel voor het ‘imago’ van de Stad Herentals bedoeld ?

Commentaren

We publiceerden gisteren deze kwestie op de Facebook-groep 'Stad Herentals' met het gevolg dat onze FB account afgesloten werd en alle berichten omtrent de Geelse Bouwmaatschappij en de Stad Herentals verdwenen.

De dochter van Mevrouw Breughelmans kreeg vandaag een telefoontje van het Ministerie waarin werd dat medegedeeld dat men 'gezien de scheiding der machten niets in deze zaak kan doen'.
Wat men er niet bij zegt, is dat minister Keulen (VLD) enkele jaren geleden precies hetzelfde zei.
Hij wachtte toen zolang met zijn antwoord op de ingediende klacht dat de zaak door de vrederechter werd gehandeld. En toen de zaak voor de vrederechter werd gehandeld, antwoordde hij met de snoes dat hij, 'gezien de scheiding der machten niets kon doen'.
Op die manier weet deze minister zijn dossiers dus af te handelen.

Toen we ons tenslotte met een klacht tot de Vlaamse Ombudsman richtten en wezen op de handelswijze van minister Keulen, kregen we, zoals te verwachten was, te horen dat 'gezien de scheiding der machten, men deze klacht niet kon onderzoeken'.

Mevrouw Breughelmans die, na gereanimeerd te zijn, gisteren nog steeds op de dienst 'intensieve zorgen' van het Sint-Elisabetziekenhuis lag, wilde vandaag reeds naar huis gaan.

Wij vrezen echter het ergste in deze zaak omdat zij thuis opnieuw voor haar 80-jarige zieke moeder moet zorgen en de Geelse Bouwmaatschappij laten weten heeft dat zij het vonnis van de vrederechter op een genadeloze wijze zal uitvoeren.

Door het jarenlange proces liggen er ook een aantal deurwaardersexploten voor betalingen van gerechtskosten klaar die bedoeld zijn om mevrouw Breughelmans en haar gezin volledig te breken.

Victor V, de man die destijds een klacht indiende tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven en die reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt waardoor ook Marcel Vervloesem waarschijnlijk uit zijn woning werd gezet zoals enkele jaren geleden eveneens in een petitie werd geëist, werd gisterenavond waargenomen in de café-dancing Berkenmus. Er diende blijkbaar iets gefeest te worden in dit café van waaruit VTM destijds zogenaamde getuigenissen uitzond van Victor V. en enkele jongeren die beweerden van 'vroeger' door Marcel Vervloesem 'misbruikt' en 'gefolterd' te zijn.

Rond de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) die naar het peutermisbruik in Amsterdam leidde, blijft het intussen doodstil. De slachtoffers in deze zaak hebben zeker geen reden tot feesten.

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_200250393321072

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002155021435

Gepost door: Jan Boeykens | 28-02-11

De commentaren zijn gesloten.