04-03-11

Geelse Huisvesting: uitdrijving van vrouw met vijf kinderen

Herentals.jpgEnkele dagen geleden ondernam een vrouw die met haar gezin en zieke 80-jarige moeder uit hun sociale woning worden gezet, een zelfmoordpoging.  De familie huurt  al 23 jaar lang een sociale woning  van de Geelse Bouwmaatschappij en betaalde altijd correct de huur.  

De uitzetting door de Geelse Huisvesting volgde op een burenruzie met een ex-fabrieksdirecteur die enkele jaren geleden, zonder er recht op te hebben, een sociale woning kreeg toegewezen. De man is inmiddels voor de vijfde keer naar een andere sociale woning verhuisd waardoor het burenconflict eigenlijk is opgelost.

Het is niet de eerste keer dat de Geelse Huisvesting mensen uit hun woning drijft.
Vorig jaar werd Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die jarenlang een sociale woning huurde van de Geelse Bouwmaatschappij, uit zijn woning gezet.
Dat gebeurde nadat, zoals in het geval van de voornoemde vrouw, er door enkele buurtbewoners een petitie werd geörganiseerd.  In de petitie tegen Marcel Vervloesem werd geëist dat hij uit zijn woning zou worden gezet en dat de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden.  De petitie werd zelfs in de Herentalse gemeenteraad besproken alwaar burgemeester Jan Peeters (Sp.a) verklaarde dat hij 'wel oor had naar de eis tot uitdrijving gezien het imago voor Herentals en omgeving'.  Marcel Vervloesem was toen niet eens definitief veroordeeld op dat ogenblik.   Peeters zei ook dat hij de eis tot verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet, aan de juridische dienst van de Stad Herentals zou voorleggen'. 

In het volgende bericht lezen we hoe dat een moeder met haar vijf kinderen door de Geelse Huisvesting uit haar woning werd gedreven.
De Geelse Bouwmaatschappij heeft blijkbaar een 'sociaal karakter'...
------

NA BRANDJE IN WONING EERDER DEZE WEEK

Moeder van vijf mag niet terug naar huis

Vrijdag 16 oktober 2009 (mph) - De vrouw die eerder deze week met haar vijf kinderen ontsnapte aan een woningbrand door uit het raam te springen, is uit haar woning gezet. Ze mocht alleen nog even in haar woning om kledij te gaan verzamelen. De vrouw huurde de woning aan Elsumerblok van de Geelse Bouwmaatschappij. Er waren al langer problemen met de huisbaas rond het betalen van de huurgelden. De zaak escaleerde waardoor de bouwmaatschappij uiteindelijk om een tussenkomst van de vrederechter verzocht. Die besliste dat de vrouw en haar kinderen het pand dienden te ontruimen. De uitvoering van deze procedure was voor deze week voorzien. Of er een verband is tussen de plotse brand maandag en de geplande uitdrijving is niet aangetoond en weinig waarschijnlijk. Vast staat dat de woning ondertussen ontruimd werd. Ondertussen is het dossier ook doorgeschoven naar het OCMW. ‘We werden verwittigd door de sociale dienst van het ziekenhuis en proberen mee naar oplossingen te zoeken', zegt voorzitter Ivo Bollen (CD&V). ‘Voor zes personen is dat niet eenvoudig. De Geelse bouwmaatschappij heeft een sociaal karakter en stapt niet gauw naar de vrederechter om tot oplossingen te komen waarbij kinderen op straat worden gezet. Zonder voorgeschiedenis gebeurt dat niet.'

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=GH...

Commentaren

Het schijnt dat er intussen een paar journalisten van de lokale edities van Het Laatse Nieuws en Het Nieuwsblad zijn langs gekomen bij het gezin Breughelmans. Dat zijn toevallig de kranten die Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven gedurende meer dan 10 jaar aan de schandpaal hebben genageld. Dat gebeurde met de hulp van Victor V., een bestuurslid van de Geelse Huisvesting dat toevallig woonachtig is in de wijk waarin mevrouw Breughelmans met haar gezin en 80-jarige moeder, na 23 jaar, door de Geelse Huisvesting uit hun sociale woning worden gedreven.

Ook Marcel Vervloesem die woonachtig was in deze wijk, werd vorig jaar doo de Geelse Huisvesting uit zijn sociale woning gedreven. Dat gebeurde, zoals in het geval van het gezin Breughelmans waarmee hij bevriend is, door middel van een petitie uit de wijk Koninkrijk die door een tiental mensen werd getekend. In het geval van Marcel Vervloesem, werd de nietszeggende petitie waarin zelfs de verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geëist, in de Herentalse gemeenteraad besproken. Burgemeester Jan Peeters ging akkoord met de uitdrijving van Marcel Vervloesem en zei in antwoord op de vraag van het Herentalse raadslid Marleen Diels uit Morkhoven die de petitie ter sprake bracht, dat hij de eis tot verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet, 'aan de juridische dienst van de Stad Herentals zou voorleggen'.

Zowel Victor V. die inmiddels met slechts 190 stemmen tot gemeenteraadslid werd gepromoot, als Peeters, zijn al jarenlang lid van het Herentalse Sp.a-bestuur.

Deze informatie zal men in de kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad die vrij goede contacten onderhouden met het Herentalse stadsbestuur en het bestuur van de Geelse Huisvesting, natuurlijk niet weervinden. In hun artikeltjes richten deze kranten hun aandacht liever op de 'charmezanger die voor geluidsoverlast zorgde' (de man van mevrouw Breughelmans). Op die manier kan men de politieke intriges en fraude met sociale woningen in deze zaak, die tot de zelfmoordpoging van mevrouw Breughelmans hebben geleid, dichtdekken.

De kranten Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad die zich, in de zaak Marcel Vervloesem, gedurende de afgelopen jaren ten dienste hebben gesteld van figuren zoals Victor V. en de Turnhoutse Justitie, hebben ook de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) toegedekt.

We zijn benieuwd wat Minister Freya Van den Bossche (Sp.a) die verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Vlaanderen, nu zal doen. Gaat zij deze corruptie en fraude met sociale woningen omwille van haar partij en partijleden in de doofpot steken of geeft zij opdracht tot een grondig onderzoek ?

En wordt het ook geen tijd dat er een algemeen onderzoek wordt gevoerd naar de toekenningen van sociale woningen aan begoede mensen die zelfs niet op de wachtlijst worden geplaatst, terwijl minder-begoeden zonder pardon uit hun woning worden gezet ?

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Gepost door: Jan Boeykens | 05-03-11

In een publiekelijk schrijven aan SP.A-Kamerlid Renaat Landuyt:

Onlangs trachtte een vrouw uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven zich van het leven te beroven. Dat gebeurde nadat zij vernam dat zij, met haar gezin en 80-jarige zieke moeder, door de Geelse Huisvesting uit haar sociale woning wordt gedreven. De vrouw woont met haar haar gezin en moeder al 23 jaar in de sociale woning van de Geelse Huisvesting. Zij hadden nooit problemen en betaalden hun huur altijd correct. Een paar jaar geleden kwam er een fabrieksdirecteur (die geen recht had op een sociale woning) naast haar wonen. Die beschuldigde zijn buurvrouw ervan dat zij verantwoordelijk was voor het aangeven van zijn dochter voor 'zwartwerk', wat niet het geval was. Nadien stelde hij met een 10-tal buren een petitie op over 'geluidsoverlast' die, zonder onderzoek of vaststelling door de politie, door de wijkagent als klacht aan de Geelse Huisvesting werd overgemaakt. Die liet haar sociaal assistente Ilse V. een 'verzoeningsgesprek' opstarten.
Ilse V. schreef in haar brief van 4.11.2008 aan mevrouw Breughelmans: 'Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben negatief geäntwoord'. Ilse V. verklaarde achteraf tegenover de vrederechter en politici dat mevrouw Breughelmans de verzoeningspogingen 'steeds tegenwerkte'. Op die manier vervalste zij het ware het onderzoek en koos zij partij voor de fabrieksdirecteur die intussen voor de 5de keer verhuisd is naar een andere sociale woning.
De zaak werd voorgelegd aan Minister Freya Van den Bossche met het verzoek om ook de onterechte toekenningen van sociale woningen door de Geelse Huisvesting en andere Woningmaatschappijen te laten onderzoeken. De Geelse Huisvesting kende enkele jaren geleden ook een sociale woning toe aan een vrouw uit Berlaar die over een eigen woning beschikte. De vrouw probeerde via enkele ministers aan een sociale woning te geraken. Toen dat mislukte nam zij contact op met Herentalse raadsleden die in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelen. Alhoewel de vrouw ook niet voldeed aan de voorschriften (3 jaar lang in de gemeente van de aanvraag wonen), werd zij onmiddellijk bovenaan de wachtlijst gezet en verkreeg zij onmiddellijk een sociale woning. Er zijn ook tal van gevallen bekend van mensen die een sociale woning betrekken van de Geelse Huisvesting terwijl zij over een riant inkomen beschikken en drie luxe-auto's voor de deur hebben staan.
Dat kan niet de bedoeling zijn van de Sociale Woningbouw die door de Vlaamse overheid met het geld van de Vlaamse belastingsbetaler wordt gesubsidieerd.

Gepost door: Jan Boeykens | 05-03-11

Vereniging van Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH):

De VVH is de koepel-en belangenvereniging van de Vlaamse sociale huisvestingsmaatschappijen uit de huursector.
Het secretariaat van deze vereniging is gevestigd aan de Evert Larockstraat nr. 6 bus 1 te 2020 Antwerpen.

Dagelijks telefonisch bereikbaar op het nummer 03/281.15.81, fax 03/230.60.56
Mail: info@vvh.be
http://www.vvh.be/home.aspx?ContentMenuId=3

Gepost door: Jan Boeykens | 05-03-11

Personeel Geelse Huisvesting:

Personeel Geelse Huisvesting

Directie Susie De Vocht
Directeur
Directiesecretariaat Chris Vanbroeckhoven
Directieassistente

Nicole Nijs
Administratie

Conny Gyesbreghs
Conciërge Ooievaarsnest
Dienst Verhuring

An Lambrechts
Hoofd Dienst Verhuring

Christel Aerts
Medewerker

Mieke Sannen
Medewerker

Anja Vercammen
Medewerker
Financiële Dienst Suzy Heylen
Boekhouding
Sociale Dienst Ilse Vissenaeken
Hoofd Sociale Dienst

Silvia Hendrix
Sociale Dienst

Riet Vissers
Conciërge Drijhoek

Christine Hufkens
Conciërge Velleke
Technische Dienst,
bestaand patrimonium Fons Sels
Hoofd Technische Dienst

Gert Geerinckx
Werkman

Marc Wuyts
Werkman
Technische Dienst,
nieuwbouwprojecten Marlies Carnas
Architecte

http://www.geelsehuisvesting.be/v1/pages/overview/6/personeel.html

Gepost door: Jan Boeykens | 05-03-11

Raad van Bestuur Geelse Huisvesting

Naam Functie Gemandateerd vanuit:
Sannen Jos Voorzitter Privé-inschrijver
Ceustermans Ingrid Bestuurder Provincie Antwerpen
Bulckens Mieke Bestuurder Privé-inschrijver
Claes Herman Bestuurder Privé-inschrijver
Janssens Alfons Bestuurder Privé-inschrijver
Sledsens Jos Bestuurder Privé-inschrijver
Vangeel Laurent Bestuurder Privé-inschrijver
Broeckx Gerda Bestuurder Gemeente Laakdal
Van Eynde Twiggy Bestuurder O.C.M.W. Laakdal
Van Hemelen Rony
Bestuurder Stad Geel
Vranckx Jan Bestuurder Stad Geel
Bollen Ivo Bestuurder O.C.M.W. Geel
Voets Sabine
Bestuurder O.C.M.W. Geel
Guns Rob Bestuurder Gemeente Kasterlee
Hermans Emiel Ondervoorzitter Gemeente Kasterlee
Lenaerts Hilda Bestuurder O.C.M.W. Kasterlee
Verbraecken Harry Bestuurder Gemeente Westerlo
Van Hemelen Maurice Bestuurder Gemeente Westerlo
Daems Wim Bestuurder O.C.M.W. Westerlo
Voet Jos Bestuurder Gemeente Hulshout
Veraghtert Jef Bestuurder Gemeente Meerhout
Hoes Johan Bestuurder O.C.M.W. Meerhout
Rymen Maria Bestuurder
Gemeente Grobbendonk
Van Den Bulck Elisabeth Bestuurder O.C.M.W. Grobbendonk
Leirs Marcel Bestuurder
Stad Herentals
Vervloesem Victor Bestuurder Stad Herentals
De Vocht Susie Directeur Geelse Huisvesting
Bvba Briers, Bekkers & Co Commissaris-revisor

Gepost door: Jan Boeykens | 05-03-11

Jozef Sannen, voorzitter Geelse Huisvesting - Mandaten in 2008:

Geel (stad) Schepen
IOK Afvalbeheer Bestuurder
IOK Afvalbeheer Lid van het directiecomité
IOK Dienst Bestuurder
IOK Dienst Lid van het directiecomité
CD&V Lid partijbestuur
Diensthoofd
Burenoverlegplatvorm Lid partijbestuur
Landelijke Gilde Geel-Bel Bestuurslid
SHM Geelse Bouwmaatschappij Voorzitter
VZW Boeren op een Kruispunt Bestuurder
---
PS. Onze brieven aan de heer Sannen in verband met de uitdrijvingen door middel van petities uit de sociale woningen van de Geelse Huisvesting, bleven onbeantwoord.

Gepost door: Jan Boeykens | 05-03-11

Dienst Huisvesting Geel: 'Je komt er, je blijft er'

Huisvesting zit vervat in het hele werkingsgebied van de sociale dienst van het OCMW. Ergens kunnen wonen is één van de basisbehoeftes waar aan moet voldaan worden om menswaardig te kunnen leven. Als OCMW proberen we hieraan mee te werken. Doch dit is niet altijd even gemakkelijk daar de vraag naar betaalbare huisvesting groter is dan het aanbod.

Het OCMW heeft ook te maken met huurproblemen. Door het vredegerecht wordt het OCMW op de hoogte gebracht indien een verzoekschrift tot uithuiszetting wordt ingediend of indien een vonnis inzake uithuiszetting wordt genomen. De huurder wordt vervolgens uitgenodigd om naar een oplossing te zoeken voor zijn huisvestingsprobleem.

Aangezien huisvesting een belangrijke taak is binnen een OCMW zorgen we er voor dat we steeds over een recente huisvestingslijst beschikken. We zijn ook vertegenwoordigd in vergaderingen/werkgroepen zodat we zowel preventief, curatief als signalerend kunnen werken.

Samenwerking tussen de verschillende diensten die rond huisvesting werken is een ‘must’. Tengevolge hiervan is er ook een nauwe samenwerking tussen het OCMW, de Geelse Bouwmaatschappij en het Sociaal Verhuurkantoor.

Dienst Huisvesting
JB Stessensstraat 69
2440 Geel
tel. 014 56 71 00
fax 014 56 71 99
info.sd@ocmwgeel.be

Bron: http://www.geel.be/_verhuur%20bejaardenwoningen/509/default.aspx?_vs=0_N&id=1364

Gepost door: Jan Boeykens | 05-03-11

De commentaren zijn gesloten.