07-03-13

Aktie Sociaal Wonen

100 jaar.sociale woning.jpg

Open Brief aan de Vlaamse minister van Woonbeleid, mevrouw Freya Van den Bossche


Van: Jan Boeykens
Datum: 6 maart 2011 21:13
Onderwerp: Geelse Bouwmaatschappij
Aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Brussel, 6 maart 2011

Minister Freya Van den Bossche
Martelaarsplein 7
1000 Brussel

Geachte Mevrouw,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - geknoei en fraude met sociale woningen - uitdrijvingen - verzoek tot het instellen van een grondig onderzoek

Ik hoop dat U mijn brief van 3 maart 2011 aangaande bovenvermelde materie goed hebt ontvangen.

Zoals u weet, probeerde mevrouw Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Noorderwijk,Herentals) enkele dagen geleden zelfmoord te plegen doordat men haar, na een eindeloos geknoei in haar dossier, met haar gezin en haar 82-jarige zieke moeder uit haar sociale woning wil drijven terwijl zij haar huur al 23 jaar lang op een correcte manier betaalde.

Er zijn mij ook andere dossiers inzake uitdrijvingen van bewoners door Sociale Woonmaatschappijen bekend. 

Vandaar mijn volgende vragen:

1) Is de Minister bereid om deze zaken grondig te laten onderzoeken of wenst zij aan struisvogelpolitiek te doen ? 2) Heeft de Minister weet van het aantal mensen die jaarlijks uit hun door de Vlaamse overheid gesubsidieerde sociale woning worden gedreven ? 3) Kan de Minister ons een overzicht geven van de jaarlijkse inkomsten van de mensen die een sociale woning kregen toegewezen ? 4) Wat denkt de Minister te zullen ondernemen tegen de gebruikelijke vriendjespolitiek bij de toewijzing van sociale woningen waarbij de reglementen inzake het toekennen van sociale woningen overtreden worden ? 5) Is de Minister van mening dat de huurders van sociale woningen voldoende beschermd zijn tegen wanpraktijken en/of willekeurige uitdrijvingen door de besturen van Sociale Woonmaatschappijen ? Wonen is tenslotte een grondrecht en mensen die gedurende 20 jaar een sociale woning betrekken en steeds correct hun huur betaalden, kunnen zomaar niet op straat worden gezet. 6) Wat is de taak van de Vereniging Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) in deze kwestie ? 7) Zou de Minister het nuttig vinden om, zoals in Frankrijk, een wetsvoorstel tegen woninguitdrijvingen te laten uitwerken ? ( http://www.elunet.org/spip.php?article17300 )

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

Kopie aan de Vlaamse parlementsleden: GEEN REACTIE

Pas na een half jaar en toen de uitzetting van het gezin Breughelmans politiek was 'geregeld', ontvingen we een berichtje van Minister Van den Bossche (sp.a). Van den Bossche vond het niet nodig om een onderzoek te laten instellen.

===


Deze Open Brief werd opnieuw verstuurd op 7 maart 2013


van: Jan Boeykens

aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

Kopie: johan.malcorps.groen, carl.decoster.ldd, nico.moyaert.N-VA.vlaamsparlement, thierry.vanderkindere.sp.a.vlaamsparlement, kurt.ravyts.vlaamsbelang, herman.devos.Open.VLD.vlaamsparlement, bart.desmet.CD.V.vlaamsparlement, pvda, wonen.ocmw-leuven.be, stad.antwerpen.be, woonbeleid.rwo.vlaanderen, wonenvlaanderen.rwo.vlaanderen, samenhuizen.be, vmsw.be, volkskrant.nl, katholieknieuwsblad, demorgen.be

datum: 7 maart 2013 18:22 

Schrijf naar Minister Van den Bossche (sp.a) indien u wantoestanden vaststelt inzake het beheer van sociale woningen en laat ons weten of de administratie van Van den Bossche uw brief beäntwoordt. Wij raden U aan om niet meer voor de sp.a te stemmen indien uit uw zaak zou blijken, dat de Minister en/of haar administratie hun werk niet ernstig nemen.

23-02-13

Burgers in aktie: sociaal wonen

sociaal.wonen.jpg


Bedankt voor jullie reacties op deze blog.

In geval van problemen: Schrijf of mail naar Minister Freya Vanden Bossche (sp.a) op het volgende adres:

 

Minister van Wonen, Mevrouw Freya Van den Bossche

Martelaarsplein 7

1000 Brussel

(kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be)

 

En laat ons weten op welke manier de minister (of haar diensten) uw brief beäntwoord heeft.

Laat ons ook weten of er een oplossing voor uw probleem gevonden werd.

Stem bij de eerstvolgende federale verkiezingen van 2014 niet meer op politieke partijen of politici die de problematiek inzake 'sociaal wonen' niet ernstig nemen.

15:19 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit, Burgers in aktie, sociaal wonen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-05-12

Geelse Bouwmaatschappij: 'regeltjes moeten veranderen'

100 jaar.sociale woning.jpgFraude met sociale woningen: zieke 82-jarige op straat

Reaktie van 'Onbekend':

'de geelse huisvesting is niet eerlijk met hun regels ze maken maar regeltjes bij en nog meer regels omdat ze zogezegd klachten binnen krijgen vroeger mocht je veel meer je mocht nog dieren hebben nu moet je ze al aangeven en sterft 1 van u dier dan mag je zelfs nog geen hond meer kopen , zelfs kennisen die een dier meebrengen om op bezoek te komen dat mag niet als je zelf dieren hebt !!wat voor zever is dit ik vind dit machtsmisbruik van de geelse bouwmaatschappij je mag niet meer behangen en als je u muren groen schilderd en je gaat uit u huis dan moet je al u muren terug wit verfen , er mogen geen honden blaffen in de tuin of je moet u hond wegdoen , en als je lawaai maakt krijg je een boete van 250euro what the fuck??? ik vind dat niemand nog huur moet betalen en moet beginnen met staken!!!! want dit kan echt niet meer ze maken ons leven kapot wij zijn kansarmen , sommigen zijn te ziek om te werken of zijn invalide hier word totaal geen rekening mee gehouden!! neem nu bv je hebt 2 katten en je wil een hond om te gaan wandelen want dat kost geen geld gaan wandelen en dat is het enigste wat je nog kan en je mag dan geen hond bij kopen moet je jaren aan een stuk thuis zitten omdat je niet kan gaan werken en staren naar u 4 muren je moet ook weten dat er ook jongeren huren van de geelse met psychise problematiek hier word ook geen rekening mee gehouden !!!! en zo is er nog veeel meer laat de mensen toch leven het leven is al zo kort!! iedereen zou in actie moeten komen en moeten staken en geen huur meer betalen die regeltjes moeten TERUG VERANDEREN!!!'

----------

Aan Onbekend:

Bedankt voor je reactie. Ik denk niet dat het nodig is om te gaan 'staken'.

In de wijk Koninkrijk te Morkhoven werden aktievoerder Marcel Verrvloesem en zijn vrienden met hun 80-jarige zieke moeder, uit hun woning van de Geelse Bouwmaatschappij gezet.

Dat ging heel simpel: enkele bewoners van de wijk stelden een petitie op en liet die op de politieke agenda van de Herentalse gemeenteraad zetten, waar de zaak werd besproken.

Tegelijkertijd lieten zij de petitie door een bevriende wijkagent als 'klacht', aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij overmaken.  En klaar was kees.

We stellen dus voor dat je met een paar mensen een petitie opstelt en links en rechts wat mensen uit de politiek en uit het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij contacteert.

http://corruptie.skynetblogs.be/archive/2011/03/09/fraude...

----------

Geelse Bouwmaatschappij en Toezicht op de naleving van de reglementering inzake (sociale) huisvesting:

Geelse Bouwmaatschappij
Kameinestraat 3

2440 Geel
telefoon:014580155 - fax:014580941

http://www.geelsehuisvesting.be/bijlagen/20120109020117_Informatie_bij_inschrijving_-_GH.pdf


Phoenixgebouw

Afdeling Toezicht

Paul Michel, Afdelingshoofd

Koning Albert II-Laan 19 bus 22

1210 Brussel

T 02 553 22 00

F 02 553 22 35

toezicht@rwo.vlaanderen.be


http://www.rwo.be/Default.aspx?tabid=12736


Men kan de Minister van Wonen persoonlijk contacteren:

Minister van Wonen, Mevrouw Freya Van den Bossche

Martelaarsplein 7

1000 Brussel

(kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be)

 

PS. Laat ons weten indien de administratie van Minister Van den Bossche (sp.a) uw brief niet moest beäntwoorden. Wij raden U aan om niet meer voor de sp.a te stemmen indien uit uw zaak zou blijken, dat de Minister en/of haar administratie hun werk niet ernstig nemen.