28-02-11

Neteland nieuws: Corruptie bij Geelse Bouwmaatschappij

Herentalskoppie.jpgWe publiceerden gisteren een bericht over een vrouw uit Noorderwijk (Morkhoven, Herentals) die een paar dagen geleden zelfmoord heeft willen plegen omdat de Geelse Bouwmaatschappij, na wat geknoei met de toekenning van sociale woningen, haar met haar gezin en 80-jarige zieke moeder uit haar woning wil zetten.

Vandaag stelden we vast dat onze FaceBook account was afgesloten en al onze berichtgeving omtrent de Geelse Bouwmaatschappij en de Stad Herentals dus verdwenen was. Toch heeft deze zaak hier en daar wat in beweging gebracht alhoewel van corrupte besturen natuurlijk niets te verwachten valt.

De dochter van Mevrouw Breughelmans kreeg vandaag een telefoontje van het Ministerie van de Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering, waarin haar werd medegedeeld dat men 'gezien de scheiding der machten niets in deze zaak kan doen'.
Wat men er niet bij zegt, is dat minister Keulen (VLD) enkele jaren geleden precies hetzelfde zei. Hij wachtte met zijn antwoord op de ingediende klachtbrief toen zolang dat de zaak voor de vrederechter kwam. En toen de zaak door de vrederechter werd gehandeld, antwoordde hij met de smoes dat hij, 'gezien de scheiding der machten niets kon doen'. Op die manier handelt deze minister zijn dossiers dus af.
Toen we ons tenslotte met een klacht tot de Vlaamse Ombudsman richtten en wezen op de handelswijze van minister Keulen, kregen we, zoals te verwachten was, eveneens te horen dat men 'gezien de scheiding der machten, de klacht niet verder kon onderzoeken'.

Mevrouw Breughelmans die, na gereanimeerd te zijn, gisteren nog steeds op de dienst Intensieve Zorgen van het Sint-Elisabetziekenhuis in Herentals lag, is vandaag reeds naar huis gegaan.

Wij vrezen echter het ergste in deze zaak omdat zij thuis opnieuw voor de zorgen van haar 80-jarige zieke moeder moet instaan en de Geelse Bouwmaatschappij intussen liet weten dat zij het vonnis van de vrederechter zonder meer zal uitvoeren.
Door het jarenlange proces liggen er ook een aantal deurwaardersexploten voor betalingen van gerechtskosten te wachten die bedoeld zijn om mevrouw Breughelmans en haar gezin volledig te breken.

Victor V, de man die destijds een klacht indiende tegen Morkhoven-activist Marcel Vervloesem en die reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt, werd gisterenavond waargenomen in de Morkhovense café-dancing Berkenmus. Er diende blijkbaar iets gefeest te worden.

Berkenmus was ook het café van waaruit de journalisten van het programma Telefacts (VTM) destijds hun rechtstreekse getuigenissen uitzonden van Victor V. en enkele jongeren die beweerden dat Marcel Vervloesem hen 'vroeger sexueel misbruikt en gefolterd had'.

Rond de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) die naar het peutermisbruik in Amsterdam leidde, blijft het intussen doodstil. De slachtoffers in deze zaak hebben zeker geen reden tot feesten.

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_200250393321072

 

09-05-09

Problemen met de Geelse Bouwmaatschappij


964Brussel, 9 mei 2009

De Geelse Bouwmaatschappij vroeg enkele weken geleden aan de vrederechter of het mogelijk was om een gezin (met hun zoon en hun bedlegerige 78-jarige moeder) uit hun woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven te drijven.
De vraag kwam er na een uit de hand gelopen burenruzie die ontstond nadat een nieuwgekomen wijkbewoner dacht dat zijn dochter door de buren voor zwartwerk was aangegeven. Hij startte daarop, tesamen met enkele andere wijkbewoners, een petitie met klachten over zijn buren en gaf die door aan de wijkagent die vervolgens op een officiele manier klacht neerlegde bij de directie van de Geelse Bouwmaatschappij.
De vrederechter nam de zaak weliswaar in beraad maar dat neemt niet weg dat het gezin Breugelmans-Vervloesem en hun 78-jarige zieke moeder vandaag of morgen uit hun woning dreigen gezet te worden terwijl zij reeds 20 jaar zonder problemen in de wijk wonen.

Intussen kreeg ook Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die geen familie van de familie Breugelmans-Vervloesem is maar er goed mee overéén komt, problemen met de Geelse Bouwmaatschappij. Ook hij dreigt uit zijn woning gezet te worden.

De problemen die de actievoerder thans met de Geelse Bouwmaatschappij ondervindt, zijn echter niet nieuw. Nadat hij in 2005, na nieuwe valse beschuldigingen, door de politie was opgepakt en in de gevangenis van Turnhout was opgesloten waar hij meteen met een hongerstaking begon, kwam de bende aanklagers rond zijn halfbroer immers op het idee om een petitie op te starten waarin gevraagd werd om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen en de 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten 'omdat de buurt dit wilde'.
Marcel Vervloesem's halfbroer die in dezelfde wijk woont, zetelde toen in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

De petitie bleef beperkt tot een tiental handtekeningen van de bendeleden. Toch wist de bende via gemeenteraadslid Marleen Diels (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) uit Morkhoven te bereiken dat haar petitie in de Herentalse gemeenteraad besproken werd.
De Herentalse burgemeester, Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei dat hij 'wel oren' had naar de eisen in de petitie omdat dit 'ook het imago van Herentals en omgeving betrof' maar stelde zich voorzichtig op ten opzichte van de eis om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.
De vrederechter ging niet akkoord met de gevraagde woninguitdrijving maar de bende aanklagers had wel bereikt dat Marcel Vervloesem in een aantal dagbladen opnieuw als 'ongewenste pedofiel' werd afgeschilderd.

Enkele maanden geleden, kort voor dat Marcel Vervloesem in het AZ Sint-Jan te Brugge een reeks zware operaties moest ondergaan, probeerde de Geelse Bouwmaatschappij hem opnieuw uit zijn woning te zetten. De kwestie die het gevolg was van Marcel Vervloesem's opsluiting in de gevangenis, kon toen worden opgelost.

De Geelse Bouwmaatschappij heeft de vrederechter nu dus opnieuw gevraagd om Marcel Vervloesem uit zijn woning te zetten. Deze vraag komt juist op het moment dat de actievoerder, wegens nieuwe zware hartproblemen, in het AZ Sint-Jan te Brugge zal opgenomen worden. (Misschien gaat de CD&V ervan uit dat hij het best een aantal weken voor de verkiezingen kan overlijden zodat men een al te grote negatieve publiciteit rond zijn zaak kan vermijden)

In het AZ Sint Jan te Brugge zal Marcel Vervloesem die, ondanks zijn hartziekte, suikerziekte, kanker en nierproblemen door justitieminister De Clerck (CD&V) voldoende 'gezond' wordt geacht om in een overbevolkte gevangenis weg te teren, electroshocks toegediend krijgen omdat dit volgens de artsen 'één van de laatste mogelijkheden is om zijn leven te redden'.


soins_intensifs_002LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Droit Fondamental
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds

FOTO'S

- Jos Sannen (CD&V), de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Jos Sannen is Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.
- Marcel Vervloesem werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

07:18 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij |  Facebook |

Problemen met de Geelse Bouwmaatschappij


image002Het Nieuwsblad: 'Onderzoek naar sluiting website Werkgroep Morkhoven'

In 2005 wilde men de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven sluiten.
Dat had echter niets met de publicatie van namen en adressen van pedofielen te maken.

Victor Vervloesem, de halfbroer van kinderpornojager Marcel Vervloesem, die in 1998 (juist na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort), via de krant Het Nieuwsblad, Marcel Vervloesem van 'verkrachting en foltering' beschuldigde waarvan hij 20 jaar voordien het slachtoffer beweerde geweest te zijn, zat toen namelijk in de problemen.

Er waren enige twijfels ontstaan over zijn verklaringen en die van zijn vrienden uit de wijk die in een rechtsstreekse uitzending van de commerciële nieuwszender VTM, allemaal beweerd hadden dat zij 10 of 20 jaar voordien 'gefolterd en verkracht' werden.

Men dacht het probleem opgelost te hebben door enkele minderjarigen uit de wijk, die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een gesloten jeugdinstelling waren opgesloten, Marcel Vervloesem opnieuw van 'folteringen en verkrachtingen' te beschuldigen en Marcel Vervloesem onmiddellijk in de gevangenis van Turnhout op te sluiten.

Het probleem was echter dat Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout onmiddellijk met een hongerstaking startte terwijl de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven voortdurend verslag uitbracht.

Victor Vervloesem en zijn vrienden kwamen toen op het idee om een petitieactie in de wijk op te starten waarin geeist werd dat Marcel Vervloesem uit de sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij zou worden gezet en de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet zou verwijderd worden. (Victor Vervloesem zetelde in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij)

Alhoewel de petitie maar een tiental handtekeningen opbracht, wist Victor Vervloesem via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven, ervoor te zorgen dat zijn nietszeggende petitie in de gemeenteraad van de Stad Herentals uitvoerig werd besproken.

Over Victor Vervloesem die nu gemeenteraadslid voor de Sp.a in Herentals is geworden en die tot Voorzitter benoemd werd van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals (naast nog enkele benoemingen als plaatsvervangende vertegenwoordiger voor de Stad Herentals in intercommunales), bestaan er zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.

Justitie vond de 30 processen-verbaals echter onvoldoende belangrijk om een onderzoek in te stellen.

In oktober 2006 liet Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens de lijst met de processen-verbaals aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overmaken maar er gebeurde blijkbaar niets mee.
Misschien kwam dat omdat op het hof van beroep te Antwerpen ook 7 kinderporno-cd-roms uit de kinderpornozaak Zandvoort verdwenen die de Koning (die ze van de Werkgroep Morkhoven had gekregen) destijds voor onderzoek aan procureur-generaal Dekkers had laten overmaken...


10/05/2005

Onderzoek naar sluiting website werkgroep Morkhoven

HERENTALS - Burgemeester Jan Peeters (SP.A) wil laten onderzoeken of het juridisch mogelijk is de website van de werkgroep Morkhoven van het internet te laten verwijderen.

Peeters zei dit tijdens de gemeenteraad maar voegde er meteen aan toe dat dit wellicht niet zal lukken.

De materie werd op tafel gegooid door raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven. ,,Als je Morkhoven intikt op een internet zoekmachine, kom je steevast erg prominent de site van de vzw Morkhoven tegen. Die groep heeft ons dorpje al heel wat negatieve aandacht bezorgd. Vooral de wijk Koninkrijk ligt onder vuur en dat hebben deze mensen zeker niet verdiend.''

,,Als er één rotte appel in de kist zit, wil dat niet zeggen dat de hele kist is aangestoken. Als de site niet meer bestaat raken we misschien al een beetje van dat slechte imago af.''

Dat de werkgroep niet goed is voor het imago van Morkhoven en Herentals gaf Peeters volmondig toe. ,,Een site verbieden kan echter niet zomaar. De domeinnaam met Morkhoven erin zal wel aangekocht zijn door de vereniging, een vzw. Die neem je dus niet zomaar af. Juridisch staat de frontman en de zaken waarvan hij hoofdelijk wordt beschuldigd ook los van de vzw.''

De burgemeester rondde af met een oproep. ,,Misschien kunnen we ondertussen allemaal proberen om met Morkhoven op een positieve manier naar buiten te komen.''

(MPH) Het Nieuwsblad

01:42 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: geelse bouwmaatschappij |  Facebook |