10-05-09

Geelse Bouwmaatschappij verzet zich niet tegen politiek machtsmisbruik en lokale corruptie


bcf6da339aDe petitie die in 2005 werd opgesteld om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven uit de sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten en de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, kwam destijds vanuit het vriendenkringetje rond Victor V., de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven.

Victor V. (die van de CD&V naar de Sp.a overstapte) zetelde destijds in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij. Hij was, als Sp.a-bestuurslid, enkele jaren lang OCMW-raadslid van de Stad Herentals. In 2006 werd hij met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid verkozen en werd hij tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals benoemd.

De petitie kwam er nadat verschillende leugendetectortesten hadden uitgewezen dat Marcel Vervloesem de waarheid had gesproken en zij volgde direct nadat Marcel Vervloesem vanwege nieuwe beschuldigingen inzake 'folteringen en verkrachtingen' door drie minderjarige drugsgebruikers uit de wijk die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, als zogenaamde recidivist in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten alwaar hij een hongerstaking was begonnen.

De petitie die slechts door een tiental personen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven was getekend, werd via het OCMW-raadslid Marleen Diels, in de Herentalse gemeenteraad ter sprake gebracht.

De Herentalse burgemeester, het Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei toen dat hij 'wel oren had naar de eis inzake de woninguitdrijving omdat het tenslotte ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Jan Peeters stelde zich ten opzichte van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven iets voorzichtiger op omdat dit anders misschien wat te veel zou opvallen.

De vrederechter oordeelde echter dat er geen reden was om Marcel Vervloesem uit zijn huis te zetten.

Marcel Vervloesem die na zijn definitieve veroordeling voor de zogezegde verkrachting en foltering van de drie minderjarigen (met enkele bamboestokjes als 'bewijs'), nu al bijna 8 maanden in de gevangenis zit opgesloten en volgende week opnieuw dringend in het ziekenhuis dient opgenomen te worden, kreeg zopas te horen dat de Geelse Bouwmaatschappij naar de vrederechter is gestapt in een nieuwe poging om hem uit zijn huis te bannen...

De familie Breugelmans-Vervloesem en hun zieke 78-jarige moeder uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (geen familie maar wel bevriend met Marcel Vervloesem) werden, na een nieuwe petitie door de voornoemde wijkbewoners en hun nieuwe buurman, ook voor de vrederechter gedaagd.
De Geelse Bouwmaatschappij dreigt hen nu, tengevolge van de petitie die opnieuw door slechts een tiental personen werd getekend, uit de sociale woning te zetten waarin ze al meer dan 20 jaar wonen.
Aanleiding van de petitie was het rondgestrooide bericht dat de familie Breugelmans-Vervloesem verantwoordelijk was voor het feit dat de dochter van de nieuwe buurman wegens zwartwerk werd opgepakt.

Het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij laat dit soort praktijken blijkbaar toe en ondersteunt deze verregaande vorm van roddel, laster, verdachtmakingen en wraakuitoefeningen zelfs terwijl zij als sociale woningmaatschappij de taak heeft om burengeschillen in een sociale woonwijk juist te voorkomen.

Dat er wijkagenten, OCMW-raadsleden en zelfs bestuursleden van de Geelse Bouwmaatschappij bij deze geschillen betrokken zijn, maakt de zaak alleen maar ernstiger en het wordt hoogtijd dat de Vlaamse Overheid en de Vlaamse voogdijministers deze wantoestanden laten onderzoeken.

Minister Keulen (VLD) liet een jaar na de aangifte van deze feiten echter weten dat hij 'wegens het principe van de scheiding der machten niet kan optreden'.


657cf4ccf7ARCHIEF

Morkhoven opgefleurd

De Morkhovenaars klagen al jaren over de ermbarmelijke toestand van het kaarthuisje.
Die vergaderinfrastuctuur laat op alle vlakken te wensen over. Vorige legislatuur plaatsten onze mandatarissen deze problematiek meermaals op de agenda van de gemeenteraad. Raadslid Marleen Diels uit Morkhoven maakte zelfs eigenhandig nieuwe gordijnen voor het kaarthuisje.

En nu is er eindelijk een oplossing in zicht. De ombouw van het voormalige gemeentehuis tot een waar dorpshuis zit in de pijplijn! De Geelse bouwmaatschappij maakte vroeger al een akkoord met de stad om dit gemeentehuis uit te bouwen tot een dorpshuis voor Morkhoven. In ruil zal de Geelse Bouwmaatschappij op het perceel in de Goorstraat naast het parochiecentrum een sociaal woonproject met 8 woongelegenheden kunnen realiseren.

Onze schepen Mien Van Olmen trok het dossier los. Moeizame onderhandelingen met Stedenbouw Antwerpen en Monumenten en Landschappen hebben uiteindelijk geleid tot een compromis. De bouwaanvraag is lopende en de gele affiche hangt uit!

Maar daar bleef het niet bij. Jaarlijks wordt er door de provincie, Vlaanderen en Uuropa geïnvesteerd in het platteland. Waarom deze keer dan niet ook in Noorderwijk en Morkhoven? Onze schepen stelde uitgebreide dossiers op voor extra ondersteuning voor de bouw van het dorpshuis in Morkhoven en voor het realiseren van het plein rondom het gemeentehuis en bib in Noorderwijk. CD&V is er imers van overtuigd dat deze dorpen extra impulsen meer dan verdienen.

En nu is er eindelijk een oplossing in zicht. De ombouw van het voormalige gemeentehuis tot een waar dorpshuis zit in de pijplijn! De Geelse bouwmaatschappij maakte vroeger al een akkoord met de stad om dit gemeentehuis uit te bouwen tot een dorpshuis voor Morkhoven. In ruil zal de Geelse Bouwmaatschappij op het perceel in de Goorstraat naast het parochiecentrum een sociaal woonproject met 8 woongelegenheden kunnen realiseren.

Onze schepen Mien Van Olmen trok het dossier los. Moeizame onderhandelingen met Stedenbouw Antwerpen en Monumenten en Landschappen hebben uiteindelijk geleid tot een compromis. De bouwaanvraag is lopende en de gele affiche hangt uit!

Maar daar bleef het niet bij. Jaarlijks wordt er door de provincie, Vlaanderen en Europa geïnvesteerd in het platteland. Waarom deze keer dan niet ook in Noorderwijk en Morkhoven? Onze schepen stelde uitgebreide dossiers op voor extra ondersteuning voor de bouw van het dorpshuis in Morkhoven en voor het realiseren van het plein rondom het gemeentehuis en bib in Noorderwijk. CD&V is er imers van overtuigd dat deze dorpen extra impulsen meer dan verdienen.

FOTOS: Marleen Diels (CD&V Herentals) - Gemeenteraadslid Katrien Van den Broeck (CD&V Herentals) en OCMW-raadslid Marleen Diels (CD&V Herentals) bij het kaarthuisje te Morkhoven

BRON: http://herentals.cdenv.be/Morkhoven_opgefleurd.17141.0.html

05:41 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij corruptie |  Facebook |