12-05-09

Geelse Bouwmaatschappij - Vlaamse Ombudsman: doofpot


964Brussel, 12 mei 2009

Vlaamse Ombudsman
Johan Meermans
Assistent-onderzoeker
Leuvenseweg 86
1000 Brussel

Geachte Heer Meermans,

Er zijn misschien rechtszaken lopende en daar kan u zich inderdaad niet in mengen.
Maar dat heb ik u ook niet gevraagd.

Ik vroeg u alleen om mijn klachten aangaande de illegale praktijken van de Geelse Bouwmaatschappij te onderzoeken.

De rechter zal enkel een oordeel uitspreken over het wel of niet uit de woning zetten van het gezin Breughelmans-Vervloesem en Marcel Vervloesem. Meer niet.
Hij gaat zich niet uitspreken over het woonbeleid, de wanpraktijken van de Geelse Bouwmaatschappij en het in gebreke blijven van de Vlaamse Overheid. Dat is trouwens ook zijn taak niet.

De Vlaamse overheid moet gewoon voorkomen dat bewoners van sociale woningen (en dan spreek ik niet uitsluitend over het gezin Breughelmans en Marcel Vervloesem zoals u dat doet) het slachtoffer worden van de corruptiepraktijken van sociale woonmaatschappijen.

Ik begrijp niet waarom u een doofpotpolitiek wenst te voeren omtrent deze algemene problematiek en waarom u zich verschuilt achter deze twee rechtszaken om niets te moeten doen.

Ik zal dus, tesamen met de mensen die soortgelijke klachten hebben, uitzoeken wat men kan doen als de Vlaamse Ombudsdienst dergelijke wantoestanden niet wenst te onderzoeken.

Het kan immers niet dat de slachtoffers van deze praktijken zich steeds in een gerechtelijke procedure voor de vrederechter moeten gaan verdedigen terwijl dit niet nodig zou zijn indien de Vlaamse Overheid deze corruptiepraktijken zou bestrijden en indien de Vlaamse Ombudsman zijn werk zou doen.

Hoogachtend,

Jan Boeykens


FOTO

Jos Sannen (CD&V - Vlaamse Christen Democraten) is de Geelse Schepen van ruimtelijke ordening, milieu en natuur, huisvesting, monumenten en landschappen. Hij is tevens Voorzitter van de Geelse Bouwmaatschappij.