09-05-09

Klachten Geelse Bouwmaatschappij


MariearenaAangetekend

Brussel, 29 augustus 2008

Marie Arena
Minister van Maatschappelijke Integratie
Ernest Blérotstraat 1
1070 Brussel

Excellentie,

Betreft: Klachten Geelse Bouwmaatschappij

Er doen zich al een paar jaar lang problemen voor met de Geelse Bouwmaatschappij.

Toen Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in mei 2005 op basis van enkele verklaringen van criminele jongeren uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, in de gevangenis van Turnhout was opgesloten en daar aan zijn 16de hongerstakingsdag begon, organiseerde de Koninkrijk-bewoner Victor V. en zijn bende die Marcel Vervloesem reeds in 1998 hadden aangeklaagd, een petitieaktie waarin zij eisten dat de zogezegde 'pedofiel' Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk en uit zijn huis van de Geelse Bouwmaatschappij zou verwijderd worden. In de petitie werd ook gevraagd om de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen.
Victor V. die zowel in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij als in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt, liet de petitie door het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven, op de agenda van de Herentalse gemeenteraad plaatsen en de eisen van de petitie werden in de gemeenteraad herhaald.
Sp.a-burgemeester Jan Peeters die tevens kamerlid is voor de Sp.a, zei dat hij naar de eisen 'wel oren had omdat deze zaak ook het imago van Herentals en omgeving betrof'.
Alhoewel de petitie maar door een 15-tal personen getekend werd (bijna uitsluitend door aanklagers van Marcel Vervloesem), vond Jan Peeters de zaak blijkbaar zo belangrijk dat hij ze via de lokale radio en televisie ter sprake bracht.
Dit was opmerkelijk omdat dit allemaal gebeurde nog voor dat Marcel Vervloesem voor de zogenaamde 'folteringen en verkrachtingen' veroordeeld werd.
De zaak werd uiteindelijk geklasseerd maar Marcel Vervloesem werd door deze zaak toen voor de zoveelste maal als een zogezegde 'pedofiel' door het slijk gehaald.

Enkele weken geleden organiseerden Victor V. en zijn bende opnieuw een petitie.
Die ging over zogenaamde lawaaioverlast door het gezin Breughelmans-Vervloesem, wonende Koninkrijk 22, te Morkhoven.

Het gezin Breughelmans is geen familie van Marcel Vervloesem maar komt er wel goed mee overéén.
Onderzoek leerde mij dat Victor V. en zijn bende de buur van het gezin Breughelmans-Vervloesem hadden wijsgemaakt dat het gezin Breughelmans-Vervloesem verantwoordelijk was voor de aangifte van zwartwerk door zijn dochter.
De buurman liet daarop weten dat hij zich zou wreken en sloot zich aan bij de petitie die Victor V. en zijn bende opstelden.
De petitie die weer amper door een 15-tal mensen werd getekend, werd via de wijkagent Ronny Neefs van het politiekorps te Herentals, aan de Geelse Bouwmaatschappij overgemaakt.
Die nam de klachten onmiddellijk serieus alhoewel zij van de eerste petitie maar al te goed op de hoogte was en waarschijnlijk wel zal weten dat Victor V. deel uitmaakt van haar bestuur.

Als vertrouwenspersoon van de heer en mevrouw Vervloesem, was ik reeds aanwezig op twee vergaderingen met Ilse Vissenaecken (sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij) en wijkagent Ronny Neefs.

Bij de eerste vergadering stelde ik vast dat de heer en mevrouw Vervloesem bijna zonder meer werden beschuldigd van lawaaioverlast terwijl daarvan geen enkele vaststelling werd gedaan door de politie.

Bij de tweede vergadering zag ik dat Ilse Vissenaecken een paar brieven geschreven had waarin men wordt opgeroepen om de politie te bellen indien er zich nog een probleem voordoet. De politie kan namelijk vaststellen of de klachten van een wijkbewoner al of niet gefundeerd zijn.

Normaal gezien, zou het daarbij moeten ophouden maar mevrouw Vissenaecken zei dat zij ook nieuwe gesprekken met de petitionisten had gehad van waaruit zij kon opmaken dat er 'nog steeds sprake was van lawaaioverlast'.

Volgende maand krijgt het gezin Breughelmans-Vervloesem alweer een bezoekje van de wijkagent en mevrouw Vissenaecken.
De vraag is hoelang dit spelletje nog zal duren.

Het gezin voelt zich door de voortdurende huisbezoeken en controles van de politieagent en mevrouw Vissenaecken hoe langer hoe meer geviseerd en onder druk gezet. Zij krijgt hoe langer hoe meer het gevoel dat zij de oorzaak is van alle overlast in de wijk wat geenszins het geval is. Dat zorgt voor allerlei onnodige spanningen en stress.

Men zou eigenlijk kunnen spreken van een soort criminalisering en een inbreuk op de privacy van het gezin Breughelmans-Vervloesem terwijl het voorgaande toch duidelijk aantoont om welke reden de petitie met klachten georganiseerd werd.

Waarom komt er eigenlijk geen onderzoek naar het opstellen van deze petities en naar de rol die Victor V. als bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij daarin speelt ?

Ik vroeg dit ook aan de directrice van de Geelse Bouwmaatschappij maar ontving tot nogtoe geen antwoord.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

01:09 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij arena |  Facebook |