09-05-09

Geelse Bouwmaatschappij en minister Keulen


Keulen.large_400048Aangetekend

Brussel, 7 augustus 2008

Minister Keulen
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbouw, Wonen en Inburgering
Kreupelenstraat 2, 1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij - bouwovertredingen - onterecht toewijzen van sociale woningen

Ik stel vast dat de Geelse Bouwmaatschappij sociale woningen toewijst aan mensen die daar geen recht op hebben.

Op de eerste plaats is er het geval van de genaamde H.C., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. Deze vrouw had geen recht op een sociale woning. Zij had namelijk een eigen huis in Berlaar. Door naar allerlei politici te schrijven die de Geelse Bouwmaatschappij contacteerden, wist zij een sociale woning op bovengenoemd adres te bekomen. Mvr. C kwam op het idee om -via allerlei organisaties- drie kinderen uit India enz. in haar huis te nemen wat haar 3 x kindergeld voor adoptiekinderen opleverde.
Blijkbaar was dat nog niet voldoende en organiseerde de vrouw mede een petitieaktie (die amper 15 handtekeningen opbracht) om haar buurman uit zijn woning te laten zetten.
Een duidelijker geval van corruptie kan men niet hebben. Ik vind dan ook dat de Minister tegen dergelijke zaken moet optreden.

Dan is er het geval van Mvr. L.V.D., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. Mvr. L.V.D. woont al jarenlang alleen in een woning waarin zich 4 grote slaapkamers bevinden. Deze woning is dus bedoeld om een gezin met kinderen te huisvesten en ik vraag mij af wat deze vrouw in deze woning komt te doen.
Het kan zijn dat de vrouw kinderen heeft gehad maar die zijn al jarenlang het huis uit.
Ik vind dat de Geelse Bouwmaatschappij ervoor moet zorgen dat deze vrouw een aangepaste woning krijgt.

Tenslotte is er het geval van de heer .., wonende Koninkrijk .., 2200 Morkhoven. De heer .. is onderdirecteur van een bedrijf te Antwerpen en ik vraag mij af wat mensen met een hoge functie in het bedrijfsleven en een hoog inkomen in een sociale woning komen te doen. De man woont samen met een vrouw die gehandicapt zou zijn en die dus waarschijnlijk recht zal hebben op extra-invalidegeld.
Ik vraag mij af op welke basis de Geelse Bouwmaatschappij hen een sociale woning heeft toegekend en of zij de regels die voor sociale woningen gelden wel gerespecteerd heeft.
Betreft het hier misschien ook een geval van politieke beinvloeding en vriendjespolitiek ? Ook deze zaak zou dus dringend moeten onderzocht worden.

Ik vraag mij eigenlijk af hoeveel sociale woningen er door de Geelse Bouwmaatschappij op een regelmatige wijze worden toegekend.

Er zijn nog andere zaken die volledig ontoelaatbaar zijn en die de Geelse Bouwmaatschappij blijkbaar goedkeurt.

Heel wat bewoners van de sociale woningen hebben hun tuintjes namelijk volgezet met allerlei barakken, ateliers en tuinhuisjes waarvoor zij geen enkele toelating hebben gekregen.
Er werden ook alle mogelijke bijgebouwen en veranda's zonder enige bouwvergunning geplaatst. Dat maakt dat er allerlei problemen in verband met burengerucht enz. zijn ontstaan waarbij de ene buurman de andere buurman al of niet terecht beschuldigt in de hoop dat de veranda (of wat het ook moge zijn) van de andere buurman moet afgebroken worden.
De situatie is dus duidelijk uit de hand gelopen en de Geelse Bouwmaatschappij die jarenlang heeft laten begaan en die nu verplicht is om tussen te komen in geschillen, heeft soms de neiging om de mensen die met petities en klachten zwaaien te bevoordelen.
Hier moet dus dringend worden opgetreden en het wanbeleid van de Geelse Bouwmaatschappij op dit vlak moet worden aangepakt.

Het kan ook niet dat de Geelse Bouwmaatschappij bepaalde mensen op aanwijziging van wijkagent R. die er een hobby heeft van gemaakt om wijkbewoners tegen elkaar op te zetten, bevoordeelt.

Rekenende op Uw tussenkomst en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

02:04 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: geelse bouwmaatschappij keulen |  Facebook |

Geelse Bouwmaatschappij en minister Keulen


image002Brussel, 31.3.2009

Antwoord op het 'antwoord' van Minister Keulen

Geachte Heer,

Ik kreeg op mijn vorige brieven aan minister Keulen geen antwoord.

Ik begrijp nu waarom.

Dan had men de zaak moeten onderzoeken.

Nu kan men gebruik maken van de zogenaamde scheiding der machten.

Gooi mijn brief maar in de vuilbak.

Dan is de zaak opgelost en hoeft u niets meer te doen.

Dit is echt pure corruptie. Mensenlevens worden gewoon vernietigd zonder dat de Vlaamse overheid (en inzonderheid minister Keulen) er om geeft.

hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis


Geelse Bouwmaatschappij: 'Antwoord' van Minister Keulen

Op 31-3-2009 heeft Mahieu Marc het volgende geschreven:

Geachte,

Betreft: Geelse Bouwmaatschappij wil 78-jarige vrouw uit woning zetten

U mail werd met aandacht gelezen.
Ik verneem dat de Geelse Bouwmaatschappij beslist heeft om een verzoekschrift in te dienen bij het vredegerecht met de vraag om de verbreking van de huurovereenkomst te bekomen van het gezin Vervloesem - Breugelmans.

Gezien er een gerechtelijke procedure loopt, wordt geenszins hierin tussengekomen.

Hoogachtend,

Marc Mahieu
Adjunct-kabinetschef wonen
Kabinet minister Keulen

01:33 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: geelse bouwmaatschappij keulen |  Facebook |