14-05-09

Sociaal Woonbeleid in Vlaanderen: Minister Keulen moet politieke verantwoordelijkheid opnemen


Keulen.large_400048Brussel, 13 mei 2009

In 2005 werd er vanuit de kringen van Victor V., de halfbroer-aanklager van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, een petitie tegen Marcel Vervloesem opgesteld, die slechts door een tiental kennissen van Victor V. (CD&V, nadien Sp.a) uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven werd getekend.

Zij ging, zoals de roddels over 'folteringen en verkrachtingen door Marcel Vervloesem' die via Het Nieuwsblad, de Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM in 1998 werden verspreid, opnieuw gepaard met een mediacampagne.

Doordat Victor V. in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde, werd de petitie door de tussenkomst van het OCMW-raadslid Marleen Diels (CD&V) uit Morkhoven, zelfs in de gemeenteraad van de Stad Herentals besproken.

De Herentalse Burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei 'wel een oor te hebben' naar de eis in de petitie om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te zetten 'omdat dit ook met het imago van Herentals en omstreken had te maken'.

Tegenover de eis in de petitie om de Nieuwsgroep van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, stelde Jan Peeters zich iets voorzichtiger op.

Een half jaar geleden stelde men vanuit de kringen van Victor V. opnieuw een petitie op nadat men het gerucht had verspreid dat het gezin Breugelmans-Vervloesem (geen familie, wel vrienden van Marcel Vervloesem) verantwoordelijk was voor het feit dat de dochter van een nieuwe wijkbewoner voor zwartwerk werd aangegeven.
De petitie waarin over 'lawaai-overlast' werd geklaagd alhoewel die nooit door de politie werd opgemeten, werd door de wijkagent Ronny Neefs als een officiële klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij bezorgd.
De Geelse Bouwmaatschappij nam de klacht onmiddellijk ernstig en zond een sociaal assistente (+ Ronny Neefs) op onderzoek uit naar het gezin Breugelmans-Vervloesem dat zich gedurende maandenlang moest verantwoorden voor allerlei klachten rond 'lawaaioverlast'.
Het gezin Breughelmans-Vervloesem werd uiteindelijk verantwoordelijk gesteld voor het feit dat de klachten bleven aanhouden en de Geelse Bouwmaatschappij richtte zich met een verzoek tot de vrederechter om het huurcontract met het gezin te kunnen opzeggen.

De heer en mevrouw Breughelmans-Vervloesem die ouders zijn van twee kinderen, wonen reeds meer dan 20 jaar lang in de wijk en hebben de 78-jarige zieke moeder van mevrouw Breughelmans in huis opgenomen.
Hun buurman woont nog maar een jaartje in de sociale woning die hij op een discutabele manier van de Geelse Bouwmaatschappij verworven heeft.

De Vlaamse ombudsman wil de klachten van de vzw Werkgroep Morkhoven omtrent het verspreiden van roddels en het opmaken van petities om mensen uit hun sociale woning te laten zetten, niet onderzoeken en beroept zich op het feit dat de Geelse Bouwmaatschappij zich in de zaak Breughelmans-Vervloesem thans met een verzoek tot de vrederechter heeft gericht.

De vrederechter kan zich echter wel uitspreken over het al dan niet buitenzetten van het gezin Breughelmans-Vervloesem en van Marcel Vervloesem maar kan geen onderzoek voeren naar de onaanvaardbare methodes die door de kringen rond Victor V. worden aangewend en door de Geelse Bouwmaatschappij blijkbaar worden goedgekeurd.

Als de vrederechter moest besluiten dat de Geelse Bouwmaatschappij geen reden heeft om de huurcontracten met het gezin Breughelmans-Vervloesem en met Marcel Vervloesem te verbreken, dan is de kans groot dat er binnenkort weer nieuwe roddels zullen verspreid worden die opnieuw door een petitie gevolgd zullen worden (die door de Geelse Bouwmaatschappij en/of de Stad Herentals dan weer opnieuw ernstig zullen genomen worden).

De pesterijen dreigen, met de steun van de Geelse Bouwmaatschappij en/of van politieke mandatarissen, eindeloos te blijven duren terwijl een sociale woonmaatschappij juist de taak heeft om voor een leefbare sfeer te zorgen binnen een sociale woonwijk.

De vzw Werkgroep Morkhoven deed tevergeefs beroep op minister Keulen (VLD) die politiek verantwoordelijk is voor het woonbeleid in Vlaanderen maar ook die verwees (na een half jaar niet geäntwoord te hebben) naar de gerechtelijke procedure(s) voor de vrederechter.

Er zijn in Vlaanderen tienduizenden mensen die een sociale woning huren en het is daarom van belang dat Minister Keulen er in zijn Vlaams woonbeleid voor zorgt dat een Woningmaatschappij zich neutraal en onpartijdig opstelt bij conflicten tussen huurders van sociale woningen.

De Minister zou er ook voor moeten zorgen dat de huurders van sociale woningen beter beschermd worden in plaats dat zij het risico lopen van door hun Woonmaatschappij van de één op de andere dag op straat gezet te worden. Dit is gewoon een kwestie van woonzekerheid en een recht op wonen zonder gepest of gediscrimineerd te worden.

De minister dient zijn politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen.


ARCHIEF

Morkhovense wijk Koninkrijk is heisa rond pedojager Vervloesem beu

MORKHOVEN - In zijn wijk Koninkrijk in Morkhoven gaat Marcel Vervloesem (52) meer dan ooit over de tongen nadat hij verleden week werd aangehouden op verdenking van seksueel misbruik van twee minderjarigen. De Koninkrijkers zijn het beu dat hun sociale wijk in een slecht daglicht wordt geplaatst. Toch zijn er in de wijk ook mensen die pal achter de Witte Ridder blijven staan.

De Standaard/Het Nieuwsblad, donderdag 21 april 2005