14-05-09

Sociaal Woonbeleid: Kabinet Minister Keulen - Open Brief


Keulen.large_400048Brussel, 14 mei 2009

Kabinet Minister Keulen
t.a.v. de heer Marc Mahieu, Adjunct-kabinetschef
Kreupelenstraat 2
B-1000 BRUSSEL

Geachte heer Mahieu,

Betreft: Beleid Sociale Huisvesting - geknoei bij het toewijzen van sociale woningen - rechten van de bewoners

Uw reactie doet mij enigszins denken aan de journalist naar wie ik een dossier stuurde en die mij enkel op een pietlullige manier 'eerlijk en oprecht' opmerkte dat een bepaald woord op een D in plaats van op een T eindigde.

U moet echt niet geloven dat u met uw zogezegde verontwaardiging over mijn 'insinuatie' als excuus, dit dossier kan toedekken.
Dat zou wat te gemakkelijk zijn.

Het blijft immers een feit dat de Minister met zijn antwoord wachtte tot het moment dat de directie van de Geelse Bouwmaatschappij (waarvan ook verschillende VLD-ers lid zijn) naar de vrederechter stapte zodat men mij kon mededelen dat men vanwege de 'lopende rechtszaak en het principe der scheiding der machten niet kan tussenkomen'.

Zoals ik zei, kan de vrederechter zich enkel uitspreken over individuele gevallen. Hij bepaalt het beleid niet. Dat is de taak van de Minister, in casu Minister Keulen.

Als er sprake is van geknoei bij het toewijzen van sociale woningen en een sociale woonmaatschappij zich laat misleiden door roddels en petities van enkele buurtbewoners en politieke mandatarissen om mensen uit hun sociale woning te zetten, dan loopt het ernstig fout en dan moet de minister de moed hebben om zijn politieke verantwoordelijkheid op te nemen.

Vergeet ook niet dat de mensen waarover ik sprak, maandenlang en zelfs jarenlang het slachtoffer werden van roddels en petities die mede via een politieke mandataris (een bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij) verspreid en georganiseerd werden. De beschuldigingen en verdachtmakingen gebeurden ook via de pers en het gemeentebestuur van Herentals.
En dit kan nu éénmaal niet.

In Vlaanderen zijn er tienduizenden mensen die in een sociale woning gehuisvest zijn. Als die morgen allemaal op dezelfde manier door andere buurtbewoners uit hun huis kunnen gepest worden en door middel van gerechtelijke procedures van sociale woonmaatschappijen die zich niet onpartijdig opstellen (omdat er politieke mandatarissen uit hun eigen bestuur bij betrokken zijn), uit hun woning dreigen gezet te worden, dan bestaat er geen enkele woonzekerheid meer voor deze mensen.
Dan wordt het leven in een sociale woonwijk onleefbaar en drijft zij mensen tot wanhoop terwijl een sociale woonmaatschappij er juist voor moet zorgen dat een wijk leefbaar blijft.

Ik zal het geknoei bij het toewijzen van sociale woningen in Vlaanderen en de wanpraktijken van sociale woonmaatschapijen ter sprake brengen totdat de Minister de nodige maatregelen treft.

De Minister kan zich via de publicaties en de openbare discussies betreffende deze problematiek (http://woon-en-bouwmaatschappijen.skynetblogs.be/) verder informeren.

hoogachtend,

Jan Boeykens

Kopie: Ann Loghhe, Piet De Glas, Sven Despiegeleer, David Beirens, Myriam Parys, Didier Detollenaere, Nicole Neukermans, Robert Schöberle, Dorien Robben, Veerle Costermans, Erwin Vermeulen, Kristof Sampers, Peter Dejaegher, Rik Vandekonijnenburg, Kathleen Similon, Ellen Van Driessche, Steven Vansteenkiste (allen kabinetsmedewerkers van Minister Keulen)

http://www.marinokeulen.be

11:46 Gepost door vlaams parlement in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: woonbeleid minister keulen sociale woningen |  Facebook |